ANG ‘DI MABUTING EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA MGA KABATAAN

PUSONG PANALO

DAHIL  sa pandemya at mga lockdown sa maraming lugar sa buong mundo, apektado ang buhay ng mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang at pamilya. Sarado ang mga eskuwelahan at ang mga mag-aaral ay nananatili sa kanilang mga bahay at nag-aaral na lamang sa pamamagitan ng internet. Ang tinatawag na “screen time” ay tumaas na nang husto. Ito ay ang bilang ng oras na ginugugol nila sa harap ng gadget o screen, kagaya ng tablet, laptop, computer o smart phone.

Sa kabilang banda, ang mga magulang ay naliligalig sapagkat kailangan nilang subaybayan ang pag-aaral ng kanilang mga anak habang nagtatrabaho o nag-aalala tungkol sa pagkawala ng trabaho, pagkabawas ng kita, mga gawaing bahay, mga kaibigan o kamag-anak na maysakit, paninigurong ligtas ang pamilya at malusog sa isip at pangangatawan. Ilan lamang ito sa malalaking alalahanin ng mga magulang sa ngayon habang kanilang inaasikaso at sinusubaybayan din ang edukasyon ng mga anak.

Kung minsan, ginagamit ng ilang mga magulang ang TV o internet upang malibang ang kanilang mga anak para matapos nila ang kanilang mga gawain o trabaho o para makapagpahinga nang bahagya. Ang mga kabataan ay mas lalong nahaharap sa teknolohiya at sa mga gadget at, kasabay nito, sa mga panganib na kaugnay ng mahabang oras na ginugugol nila sa internet.

Ayon sa United Nations, nasa 1.25 bilyong kabataan sa 124 na mga bansa ang apektado ng pagsasara ng mga paaralan. Ang mga batang ito ay nasa bahay lamang at pilit na sumasabay sa mga pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay. Wala na ang mga kalaro at kaklase, at ang magulang na nila ngayon ang kanilang guro.

Ang mga magulang naman ay nagsusumikap na magampanan ang lahat ng mga tungkulin, kasama na ang bagong responsibilidad na kaugnay sa pag-gabay sa edukasyon ng kanilang mga anak. Malaki rin ang epekto ng 24/7 na tuloy-tuloy na pagsasama-sama ng buong mag-anak sa iisang bubong.  (Itutuloy…)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *