ANG MGA KATANGIAN NG OMNIPRENEURSHIP

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy…)

Hinihikayat din ang mga negosyo at kompanya na magsagawa ng aksiyon upang suportahan ang lokal na komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang retail stores ng ADG, ha­limbawa, ay bumuo ng mga food baskets para sa libo-libong pamilyang apektado ng krisis. Ang isang store chain naman ay namigay ng libreng inumin, unlimited, para sa frontliners. Ang ibang mga kompanya sa lara­ngan ng real estate ay nagpapagamit ng espasyo o lugar bilang quarantine site o testing area.

Sa Filipinas, laganap pa rin ang diskriminasyon sa mga frontliner. Hangad nating lahat na maalis na nang lubusan ang mga insidenteng ganito at maintindihan ng mas marami na mas dapat nating suportahan at ipagbunyi ang mga makabagong bayani (frontliners) sa halip na sila ay isantabi o insultuhin. Ang ibang mga kompanya ay maaaring manguna sa layuning ito upang tuluyan nang mapawi ang ganitong uri ng mentalidad.

Nagsisimula nang maintindihan ng tao at ng pribadong sektor na ang tulong ng pamahalaan ay sadyang limitado. Nasa kooperasyon ng lahat ang pag-asa. Ang pagtutulong-tulong ng pribado at pampublikong sektor ay isa sa mga susi upang magapi natin ang kalaban. Dahil sa pande-mya, lumitaw ang katotohanang napakahalaga ng kontribusyon ng bawat isa–indibiduwal, negosyo, organisasyon, atbp. Lahat dapat ay mag-bigay ng ambag, gaano man ito kaliit.

Isang anunsiyo: Nag­lunsad ang UpLink ng pandaigdigang imbitas­yon para sa lahat ng mga negosyante, innovators at changemakers upang maghain ng kanilang mga solusyon para sa mga pagsubok at hamon na dala ng pandemya. Ang mga ideya ay tatanggapin hanggang ika-12 ng Hulyo. Labinlimang kalahok ang pipiliin at ihahain sa Setyembre, sa World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit. Para sa karagdagang impormasyon: www.uplink.weforum.org

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *