Ano ang mensahe ng iyong buhay?

PUSONG PANALO

SA IKA-25 ng Enero ay muli nating aalalahanin ang araw ng kapanganakan ng ating minamahal na dating pangulo na si Presidente Corazon Cojuangco Aquino.

Ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat natin ang pamana niyang demokrasya para sa mga Filipino at ang maraming taon ng tapat na paglilingkod niya sa sambayanan. Hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin natin ang bunga ng kanyang mga pagsisikap at sakripisyo.

Higit 10 taon na ang nakalilipas mula nang siya ay pumanaw at may kapanatagan sa ating puso dahil sa mabubuting alaalang iniwan niya dito sa mundo. Napapanatili natin siyang buhay sa ating damdamin sa pamamagitan ng palaging pag-alala sa kanya at pagdiriwang ng kanyang makabuluhang buhay.

Magandang pagkakataon din ito upang pagnilayan natin ang ating sariling buhay at gawain upang suriin kung paano natin naaapektuhan ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo na ngayong panahon ng pandemya kung kailan napakadaling makasakit ng damdamin ng kapwa dahil na rin sa iba’t ibang uri ng hirap at pagsubok na ating pinagdadaanan. Ngunit hindi dahilan ito upang kalimutan ang hinahon at konsiderasyon, upang isantabi ang pagmamahal at respeto sa bawat isa. Mahirap man kung minsan, sikapin nating maging laging mabuti sa ating kapwa.

Ang buhay ni Tita Cory ay siyang mensahe niya para sa mundo. Siyasatin natin kung anong uri ng pamana ang maiiwan natin kapag tayo ay pumanaw na. Ilang buhay ang bumuti nang dahil sa atin? Maiiwan ba ang ating mga mabuting ginawa sa mundo kahit tayo ay limot na? Para saan o kanino ba tayo nabubuhay? Ano ang ginagawa natin para sa kapakanan ng iba?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *