ASHFALL SAFETY TIPS

ASHFALL

(ni CT SARIGUMBA)

MARAMING epekto ang ashfall sa kalusugan. Ayon sa Department of Health (DOH), ang ilan sa epekto nito ay ang nose and throat irritation, coughing, bronchitis-like illness, hirap sa paghinga, eye irritation at minor skin problems. Kung minsan din ay maaari itong maging dahilan ng injuries/death dahil sa mag-collapse ng bubong o aksidente dahil sa madulas na daan at poor visibility.

Narito ang ilang tips nang maging ligtas sa ganitong pagkakataon:

KAPAG NASA LOOB NG BAHAY

At para maging ligtas sa ashfall, hangga’t maaari ay manatili sa loob ng bahay nang maiwasan ang ash exposure. Isarado ring mabuti ang mga pintuan at bintana nang hindi makapasok ang ash. Maaaring gu­mamit ng damp curtains, blanket or clothing para maiwasan ang infiltration sa tahanan. Mag-suot din ng goggles o eyeglasses para maprotektahan ang mata sa irritation. Importante rin ang pagsusuot ng dust masks. Mas mainam para ma-filter ang airborne particles kung gagamit ng N95 masks. Kaya kung mayroong mahahanap o mabibili, ito ang piliin.

KAPAG NASA LABAS O LALABAS

Hindi rin naman maiiwasang lumabas ng bahay ang marami sa atin kahit pa may banta ang kalikasan. Mara­ming empleyado na kaila­ngang magtungo sa opisina nang magawa ang kaliwa’t kanang gawaing nakaatang sa kanila. Oo, may ilang empleyado na walang pasok pero mayroon din namang hindi nagkakansela ng pasok. Kumbaga, depende sa trabaho ng isang empleyado.

Kaya naman, kung hindi maiiwasang lumabas ng bahay, siguradu­hing nakasuot ng damit o kasuotang kayang protektahan ang katawan laban sa ashfall gaya na lamang ng jacket na mayroong hood. Siguraduhin ding kompor­table at may kakapalan ang susuotin.

Magdala rin ng payong o kaya naman sombrero nang may pandagdag na proteksiyon sa katawan.

Huwag ding kaliligtaan ang pagsusuot ng glasses at dust mask.

Maghanap din ng masisilungan o ligtas na lugar na puwede munang tigilan kapag nagkaroon ng ashfall. Kung walang dalang mask, gumamit ng panyo nang hindi mahirapan sa paghinga.  Takpan din ang ulo, lalong-lalo na ang mga bata.

Iwasan din ang pagmamaneho sa ganitong sitwasyon dahil sa madulas na daan. Mas mainam kung ipa-park na muna ang sasakyan sa ligtas na lugar o kaya naman, takpan ito.

Kung hindi naman maiiwasan ang pagmamaneho, dahan-dahan lang ang gawing pagmamaneho. Kung nahihirapang makita ang daan dahil sa ashfall, gumamit ng headlights.

SA PAGLILINIS NAMAN NG ASHFALL

Hindi basta-basta natatanggal ang ashfall. Kapag binasa mo ito ay lalo lamang itong didikit at mahihirapan kang matanggal. Ang pinakamainam na paraan upang malinis ito ay ang marahang pagwawalis o pagtatanggal nito. Ma­ging maingat din sa pagtatanggal nang hindi ito liparin ng hangin.

Linisin din kaagad ang ash. Tandaan din na may mga sharp broken edges ang ash kaya’t maging maingat sa paglilinis o pagtatanggal nito.

Gumamit din ng vacuum sa pagtatanggal ng ash sa loob ng bahay. Siguraduhin ding natanggal ang ash sa bubong nang hindi ito maging sanhi ng problema.

Sa pagtatanggal naman ng ash sa sasakyan, kakailanganin mo ng maraming tubig. Hugasana ng kotse gamit ang maraming tubig.

Hindi natin maiiwasan ang mga ka­lamidad na likha ng kalikasan.  Sa mga panahong ito, isaalang-alang natin ang ating kaligtasan.

Maging maingat. Makinig o manood din ng balita nang maging updated sa mga pangyayari. (photos mula sa clipart.email at theculturetrip.com)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *