Basahin ito bago ang susunod mong Zoom meeting

HALOS  isang taon na tayo sa gitna ng mga quarantine at sanay na tayong gumawa ng iba’t-ibang bagay sa pamamagitan ng internet. Mula sa pagsha-shopping at pag-oorder ng pagkain hanggang sa mga reunion kasama ang pamilya at kaibigan at pakikipag-meeting sa mga ka-trabaho. Nais kong pagtuunan ng pansin ang pinakahuli at ibahagi sa inyo ngayon ang ilang obserbasyong nakalap ko sa mga nagdaang buwan.

Una sa lahat, napakarami na nating nadaluhang Zoom meeting na may pagka-boring. Ang ibang speakers ay may napakahaba at paligoy-ligoy na presentasyon, o kaya naman ay nagbabasa mula sa kanilang mahabang notes o mula sa slide na may sampung bullet points. Ayon sa mga eksperto, ang tamang haba ng presentasyon o pagsasalita ay mula 7 hanggang 15 minuto lamang — kinakaya ng ating utak na magbigay ng buong atensiyon sa loob ng 7 minuto bago ito mangailangan ng maiksing break upang sundan ng 7 muling minuto. Puwedeng pagkasyahin sa 7 hanggang 15 minuto ang mahahalagang puntos kung ang presentasyon ay mapaghahandaang mabuti.

Kung minsan naman, hindi kaya ng moderator ng meeting na magawa ang kanyang tungkulin — maaaring dahil sa problema sa internet o kanyang equipment. Mahalagang magtalaga ng isang co-host lalo na para sa mahahalagang pulong. Siya ang maaaring magpadaloy ng meeting kung magkaroon ng technical problem ang moderator. Mabuti rin kung may isa pang tao ang maitatalaga naman para sa pagmo-monitor at pagsagot sa mga komento at katanungan sa chat box. Maaaring siya na rin ang in charge sa pagmu-mute ng mga mikropono ng mga participants na nakalimutan itong gawin, lalo na kung nakagagambala ang ingay.
(Itutuloy…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *