BAG AT ANG BAGONG MUKHA NITO DAHIL SA ART 

bag

(SINING AT KULTURA) Ang bag ay napakahalaga sa isang tao, hindi lamang sa babaemaging sa mga lalaki. Isa itong bagay na palaging dala-dala na pinaglalagyan  ng mga gamit. Nagsimula ang bag noong ancient Egypt time kung saan nakasabit  ito sa kanilang bewang. Maging ang mga magsasaka ay ito ang ginagamit upang paglagyan ng mga butog pananim. Noong 14th century ay  ipinakilala ito bilang lagayan ng pera at mga mahahalagang bagay o purse. Noon namang 15th century, ginagawa itong regalo ng mga groom sa kanilang bride sa mgakasalan at may burda itong tila kuwento ng kanilang pag-iibigan. Ang iba naman ay ginawa itong lagayan ng ibon ng hunters.Hanggang sa sumapit ang 18th century na kasama na ito sa fashion. Hanggang sa nag-upgrade na ang iba’t ibang hitsura ng bag tulad ng paggawa rito ng art. Importante sa mga kababaihan ang bag, maaaring lagayan ito ng make-up at mga mahahalagang gamit  at kung ano-ano pa. Sa mga kababaihan, pangkaraniwan na sa outfit ang bag. Hindi kompleto ang “OOTD o Outfit of […]