MALAWAKAN AT PERSONAL NA MGA INISYATIBA

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy)

ANG MGA nabanggit na pagkilos at aksiyon ay para sa mga pamahalaan ng iba’t ibang bansa at mga pinuno ng mga industriya at kompanya. Siyempre, ang kampanya ay kailangang umabot sa antas ng indibiduwal. Ang mga negosyante at mga empleyado nila ay kailangan ngayong gumawa ng mahahalagang desisyon. Araw-araw ay nahaharap tayo sa mga pagkakataong kailangang pumili para sa kapakanan ng ating planeta, mga anak, at kinabukasan ng lahat.

Isa sa mga aksiyon na aking napansin ka­makailan ay ang pagbubukas ng refilleries sa iba’t ibang lugar sa bansa. Siyempre, matagal nang mayroong mga ganitong establisimiyento sa ibang bansa. Sa Filipinas, kakaunti pa lamang ang mayroon nito, ngunit inaasahan na habang dumarami ang impormasyon tungkol sa single-use plastics at mga perwisyo at panganib na dulot ng paggamit nito ay magkakaroon din ng pagbabago sa ating kaugalian at nakasanayan.

Umaasa tayong ang lahat ng ating mga kababayan ay unti-unting yayakap sa mga hakbang, pagkilos, kaugalian na responsable at sumasaalang-alang sa kapakanan ng kalikasan.

Sa Quezon City, nagbukas kamakailan ang Akbayanihan Ecostore sa 51-C Tandang Sora Ave., Culiat, QC. Ito ay ang ‘tindahang walang tapon’. Makabibili mula rito ng non-toxic, eco-friendly at murang mga produktong gaya ng mantika, toyo, suka, patis, sabong panlaba, fabric conditioner, dish-washing liquid, shampoo, at iba pang mga produktong gaya nito na walang packaging.

Kailangan lamang magdala ng bawat kos­tumer ng mga lalagyan at boteng maaaring punuin ng mga produktong kailangan sa bahay. Adbokasiya ng Akba­yanihan ang zero-waste lifestyle, lalo na sa mga mahihirap na komunidad at sa mga lower-middle class consumers upang mabawasan ang basura lalo na ang mga single-use na packaging kagaya ng mga sachet at plastik na botelya.

Iniimbitahan ko ang aking mga mambabasa na sumuporta sana sa mga tindahang kagaya nito at sa mga kampanya o programang pangkalikasan.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *