Mga panganib ng pamamalagi sa bahay

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy…)

Halos lahat ng aspeto ng ating buhay ay konektado sa mga gadget at sa internet. Mula sa pulong sa opisina at pakikipag-usap sa pamilya at kamag-anak, hanggang sa edukasyon at entertainment, marami sa atin ang nakaasa na sa mga electronic devices. Ayon sa mga eksperto, mahalaga umano ang regular na digital detox upang mapangalagaan ang ating kalusugan.

Kaugnay nito ang problema sa mata kagaya ng myopia, eye strain, panunuyo ng mga mata, sakit ng ulo, paglabo ng paningin, at iba pa. Mas laganap ang mga ito ngayon sa mga matatanda man o bata.

Ipinapayo ang madalas na paglayo sa mga screen at ang pagkakaroon ng regular na break habang nagtatrabaho o nag-aaral.

Isa pang malaganap na suliranin sa panahong ito ay ang usapin ng mental health, bunsod na rin ng iba’t-ibang kadahilanan kagaya ng kawalan ng interaksiyon sa iba, pag-aalala para sa hinaharap, pagkawala ng kita, pagkamatay ng kamag-anak o mahal sa buhay, pagkakasakit, pag-iisa at kalungkutan, pagbabago sa pamumuhay, at marami pang ibang mga dahilan. Ipinapayo ng mga eksperto sa mental health na isama sa daily routine ang tinatawag na self-care practices o ang pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggawa ng iba’t-ibang bagay na ikasisiya ng ating kalooban o ikagiginhawa ng katawan.

Ang mga isyu sa pisikal na katawan kagaya ng obesity at muscle strain–partikular na ang sakit sa leeg at likod dahil sa mahabang oras ng trabaho–ay lumalaganap na rin sa buong mundo dahil sa pandemya.

Habang napipigilan ang pagkilos ng mga tao, nawawala rin ang pagkakataong makapag-lakad, mag-ehersisyo, maglaro ng sports, at maglaan ng panahon sa labas ng bahay, sa kalikasan.

Ang kawalan o kakulangan ng ehersisyo kasama na ang sobrang bigat o timbang ay maaaring mauwi sa mga sakit gaya ng diabetes, heart disease, hypertension, at iba pang malubhang sakit. Kailangan natin ng sapat na pahinga at tulog, tamang ehersisyo, masustansiyang pagkain at mga bitamina, pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagkain ng mga pagkaing masama para sa ating kalusugan.

Importante ring gumamit tayo ng mga silya at lamesang ergonomic upang mapangalagaan ang ating mga buto at katawan. Hinihikayat din ang lahat na mag-break upang gumalaw-galaw o mag-unat-unat (stretching) sa pagitan ng pagtatrabaho o pag-aaral upang maiwasan ang pinsala at sakit sa katawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *