PAGTANGGAP SA MGA PAGBABAGO

PUSONG PANALO

ANG gig economy at sistemang work-from-home ay tinukoy bilang dalawa sa pinakamalalaking pagbabago sa larangan ng paggawa sa mga susunod na taon habang ang buong mundo ay bumabangon mula sa mga epekto ng pandemya.

Ang gig economy o ang pamamayagpag ng mga freelance workers ay nagiging normal na ngayon. May mga online platforms at marketplaces na nagpapadali ng gawain, at may teknolohiya at tools na rin na nagagamit upang maisagawa ito.

Mga trabaho sa larangan ng marketing, management, engineering, at finance ay ilan lamang sa maaaring i-source out na sa panahon ngayon. Ang mga pinakamahuhusay na manggagawa o empleyado ay sumasabak na ngayon sa larangan ng free-lancing.

Isa pang pagbabago ay ang pagtanggap ng mas marami sa sistemang work-from-home. Higit sa kalahati ng tinatawag na knowledge workers ay nagtatrabaho mula sa bahay (o mula sa isang remote location).

Ang pagbabagong ito ay itinulak at pinabilis ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Maraming malalaking kumpanya kagaya ng Facebook, Google, PayPal, Shopify, Siemens, atbp. ay nag-anunsiyo na ng long-term o permanenteng polisiya patungkol sa remote work.

Ayon sa mga eksperto, ibang mga kakayahan o skills ang kinakailangan upang maisagawa nang maayos ang isang remote working arrangement. Mas binibigyang halaga ang tinatawag na soft skills kagaya ng komunikasyon, malasakit, pakikibagay (flexibility), at pakikipag-ugnayan (relatability).

Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa, mas mahaba ang oras ng pagtatrabaho ng mga remote workers at mas produktibo ang mga ito kumpara sa mga manggagawa na nasa loob ng opisina.

Katulad ng aking nabanggit, ito ay dalawa lamang sa mga mahahalagang pagbabago sa larangan ng paggawa. Tanggapin at pag-aralan natin ang mga ito upang makasabay tayo sa pagsulong at pagbangon ng mundo upang makabawi sa mga nagdaan (at kasalukuyang) hamon ng panahon.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *