PANAWAGAN PARA BAWASAN ANG STRESS DULOT NG ONLINE LEARNING

PUSONG PANALO

(Pagtatapos)

MARAMIMG ebidensiya ang lumabas mula sa mga pag-aaral na ang labis na asignatura ay may hindi magandang epekto sa pananaw at saloobin ng mga estudyante sa kanilang paaralan, sa kanilang grado, kumpiyansa sa sarili, social skills, at sa kalidad ng kanilang pamumuhay.

Ito ay ayon kay Stephanie Donaldson-Pressman, isang international expert sa Family Dynamics at co-author ng librong “The Learning Habit”.

Ang gawaing pampaaralan ay hindi dapat na maging pabigat o kinayayamutan ng estudyante. Ang pag-aaral o pagkatuto ay dapat na maging kasiya-siyang gawain para sa kanila, at ang pagbibigay ng asignatura ay dapat na may tamang layunin din.

Ayon pa sa mga eksperto, balanse ang mahalaga, at katulong ang magulang sa paniniguro na ito ay magagawa. Gabayan natin ang ating mga anak kung paanong hahatiin ang kanilang oras. Turuan din natin silang mag-prioritize ng gawain at makagawian ang mabuting kasanayan sa pag-aaral. Mahalaga ring bukas ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at mga guro.

Bago pa man mangyari ang COVID, ang usaping ito ay dati nang puno ng kontrobersiya. Bago pa magka-COVID, marami nang pag-aaral ang nagpatunay na ang labis na gawaing pampaaralan ay nagdudulot ng stress sa buong pamilya, kasama na ang iba pang negatibong epekto sa mag-aaral at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayong dinaranas natin ang mga pagsubok na dala ng pandemya, mas lalong dapat paigtingin ang panawagan na bawasan ang stress–hindi lamang ang stress ng mga estudyante, kundi pati na rin siyempre ang stress ng mga guro at mga magulang.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *