PROPERTY MAINTENANCE TIPS

PROPERTY MAINTENANCE TIPS

(ni CS SALUD)

HINDI nga naman madali ang panga­ngalaga ng ating mga ari-arian o pro­perty. Kung magiging pabaya nga naman tayo, malamang ay masira ang kung anumang property na mayroon tayo. Halimbawa na lang ang bahay na pinaparentahan natin.

Sa panahon nga naman ngayon, marami ang nag­rerenta ng bahay kaysa sa ang bumili ng bago o magpaggawa.  Problema nga naman sa pera ang laging dahilan.  Hindi rin naman kasi lahat ng empleyado o tao ay may kakayahang bumili ng sariling bahay.

Gayunpaman, ikaw man ang may-ari ng iyong tinitirhan o nirerentahan mo lang ito, mahalaga pa ring napangangalagaan mo ito. Kaya naman, narito ang ilang paraan kung paano mapangangalagaan at mapananatiling maganda at maayos ang pag-aaring mayroon ka:

REGULAR NA I-CHECK ANG KABUUAN NG PROPERTY

Mahalaga na natse-check natin ang kabuuan ng property o ari-ariang mayroon tayo. May ilan na nakakampante lalo na kung wala namang nakita o napansing sira sa tahanan man o kung ano mang property na pag-aari.

Pero hindi natin kaila­ngang hintaying magkaroon ng problema ang ating tahanan bago natin ito i-check o aksiyunan. Para maiwasan ang kahit na anong problema gayundin ang malaking gastos, makatutulong kung magsi-set ng regular na checkup sa kabuuan ng tahanan o property nang malaman kung mayroon bang sira o maliliit na problemang kailangang solusyunan.

Mas mainam na habang maliit pa lang ang roblema o nagsisimula pa lang ay naagapan na ito nang hindi na lumala.

Ilan sa mga dapat na i-check ay ang mga sumusunod:

WATER LEAKS AT WIRING

Isa nga naman sa kaila­ngan at ginagamit palagi ang tubig. At dahil mahalaga ito sa kahit na sino sa atin, kailangang regular na natsi-check kung maayos pa o nasa kondisyon ang mga tubo ng tubig. Sa pamamagitan din ng mas maagang pagsasaayos ng water leak ay maiiwasan ang mold growth o ang pagkasira ng wall at ceiling.

Kaya naman, i-check ang mga water pockets sa wall at ceiling. At kung mayroon man, ayusin kaagad ang problema at huwag nang hintayin pang lumala.

Bukod sa tubig, kor­yente ang isa pang napakahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya naman, bukod sa water leaks, nararapat lamang ding i-update ang electrical wiring nang maiwasan ang problemang kaakibat nito gaya ng outage o electrical fires.

Kung walang kaalaman sa pagtse-check ng wire, mainam kung kukuha ng marunong tumingin. Gawin ito ng regular nang maiwasan ang kahit na anong problema.

REGULAR NA AYUSIN AT PINTURAHAN ANG PROPERTY

Napakahalaga ring regular nating napapaayos ang ating property nang maiwasan ang kung ano mang problemang darating kung saka-sakali. Marami sa atin na hangga’t okey o hindi gaanong malaki ang problema ng property o pag-aaring mayroon sila, walang ginagawang aksiyon.

Ano’t ano man ang problema sa ating property o ari-arian, hindi dapat natin ito hinihintay na lumaki bago aksiyunan. Mas makatitipid tayo sa gastos kung regular natin itong natse-check at napapaayos. Mainam din kung pinipinturahan natin ito. Kumbaga, huwag na na­ting hintaying magbakbak pa ang pintura bago natin simulan ang pagkukumpuni.

Ang pagpipintura o bagong coat ng pintura ay nakatutulong upang mas tumagal ang iyong property.

LINISING MABUTI ANG MGA BINTANA

Regular ding linisin ang mga bintana nang hindi maipon ang dumi mula sa pabago-bagong panahon. Kapag maulan nga naman, maaaring magkaroon ng breakage o sira mula sa water pressure ang ating mga bintana. Samantalang kapag mainit naman, puwedeng alikabok o debris ang mapunta roon na maaaring maging sanhi ng problema.

Kaya’t para maiwasan ito, regular ang gawing pag­lilinis ng mga bintana.

I-CHECK ANG LOCKS NG BINTANA AT PINTUAN

Importante ring nasisi­guro natin na maayos ang locks ng ating mga bintana at pintuan.

Bukod sa locks ay i-check din ang mga seal ng pintuan at bintana nang masigurong walang sira o problema. Sa pagtse-check ng sira o problema, buksan at isara ang mga bintana at pintuan.

Kapag may sira kahit na maliit lang, gawin o ipaayos kaagad nang hindi na lumaki pa.

LINISIN ANG PALIBOT NG PROPERTY

Hindi lamang ang loob ng ating property, ang kailangan nating siguradu­hing malinis at maayos kundi maging ang labas o palibot nito. Kaya naman, i-check at linisin din ang palibot ng iyong bahay o building. Kung may mga basura o tuyong dahon at kung ano-anong debris, tanggalin ito nang hindi pagmulan ng problema.

Maraming paraan kung papaano natin mapanga­ngalagaan ang ating mga ari-arian.

Kagaya na nga lang ng regular na pagtse-check at pagsasaayos lalo na kung may nakitang problema, maliit man ito.

Ingatan natin ang pag­aaring mayroon tayo sa pamamagitan ng ilang simpleng tips na ibinahagi namin. (photo credits: Google)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *