Suporta para sa kababaihan

NGAYON ay ang unang araw ng selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan. At sa ika-8 ng Marso, ipagdiriwang ng buong mundo ang Araw ng Kababaihan. Ang tema ng kampanya ng International Women’s Day 2021 ay #ChooseToChallenge — ito ay isang imbitasyon para hamunin ang ‘di pagkakapantay-pantay at diskriminasyon, at iba pang isyung hinaharap ng mga kababaihan.

Mahalaga umano ang paghamong ito dahil ito ay magdudulot ng pagbabago. Kung tayo umano ay magsisimulang hamunin ang mga kaugaliang laban sa kababaihan, tayo ay tutulong upang makabuo ng isang mundong may pantay na pagtingin sa babae at lalaki.

Sa Filipinas naman, pinangungunahan ng Philippine Commission on Women (PCW) ang mga inisyatiba ng pamahalaan na may kinalaman sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Kababaihan. Ang tema para sa taong ito ay Juana Laban sa Pandemya: Kaya! At ang hashtag na maaaring gamitin ay #WomenMakeChange.

Sa ilalim ng kampanyang ito, ang mga aktibidad at gawain ay nakatuon sa partisipasyon ng kababaihan sa laban kontra pandemya at sa diskusyon tungkol sa mga isyu ng kasarian na napalalala ng kasalukuyang pandemya. Ngunit bukod sa pagsiyasat sa mga isyung hinaharap ng mga babae sa gitna ng nararanasang krisis, kikilalanin din ang mga kababaihang nagtatagumpay sa kabila ng pandemya.

Sa buong buwan ng Marso, magbabahagi ang pamahalaan ng mga programa, oportunidad at suporta para sa kababaihan. Ang ibang mga ahensiya at pribadong organisasyon ay hinihikayat ding maging bahagi ng pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon at paglulunsad ng mga aktibidad na nakalinya sa tema at mga isyu tungkol sa kababaihan.

Binabati ko ng Happy Women’s Month ang lahat ng kababaihan. Parangalan natin at ipagdiwang ang tagumpay ng kababaihan sa kasaysayan ng daigdig, at suportahan natin sila sa kanilang laban tungo sa ganap na paglaya at pagkakapantay-pantay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *