2023 NATIONAL DEAF AWARENESS WEEK

ISA na namang makasaysayang okasyon ang ipinagdiriwang ng Department of Education (DepEd) sa pamamagitan ng paglulunsad ng 2023 National Deaf Awareness Week (NDAW).

Ang selebrasyong ito na pinangungunahan ng Bureau of Learning Delivery-Student Inclusion Division ay naglalayong itaguyod ang kahalagahan ng Filipino Sign Language (FSL) at iba pang paraan ng inklusibong komunikasyon.

Sa pakikipagpulong ng DepEd sa mga kinauukulang sektor, partikular na tinalakay ang mga umiiral na batas at maging ang inclusive education.

Tinalakay ang mga alituntunin para sa mga tagasalin, interpretasyon sa korte, pagsusuri sa pandinig ng mga bagong silang, at ang positibong pananaw para sa kinabukasan ng mga taong may kapansanan sa pandinig.

Ayon kay Commission on the Filipino Language (CFL) Commissioner Benjamin Mendillo, kinikilala ng Republic Act (RA) 11106 o mas kilala bilang FSL Act ang FSL bilang national sign language at official sign language ng gobyerno sa mga transaksyon sa mga bingi at bulag.

Sa ilalim ng batas, ipinag-uutos ang paggamit ng FSL sa mga paaralan, broadcast media, at lugar ng trabaho o workplace.

Sabi ni Mendillo, layunin ng batas na gawing abot-kamay ang mga serbisyong pampubliko, transaksyon, at pasilidad ng pamahalaan.

Mahalaga ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga may kapansanan na makilahok sa iba’t ibang larangan ng buhay. Sa larangan ng trabaho, halimbawa, nararapat na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kakayahan at talento. Ang kanilang pagiging parte ng labor force ay nagbubukas ng pintuan sa mas maraming oportunidad, hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong lipunan.

Malaki rin ang ambag ng mga may kapansanan sa larangan ng sining at kultura. Ang kanilang sining ay hindi lamang pagsasalamin ng kanilang mga personal na karanasan, kundi nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa ibang tao na makilala at maunawaan ang kanilang mundo.

Sa pamamagitan ng sining, nagiging mas malapit at matutukoy ng lipunan ang mga pangangailangan at karanasan ng mga may kapansanan.

Bukod dito, ang mga may kapansanan ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga isyu ng kapansanan at karapatan ng mga taong may mga pangangailangan tulad nila. Ang kanilang mga kwento at adbokasiya ay nagbibigay-tibay sa tinig ng kanilang komunidad na naglalayong mabigyan ng pagpapahalaga ang kanilang mga karapatan at mabawasan ang mga balakid sa kanilang pagganap bilang aktibong kasapi ng lipunan.

Ngunit sa kabila ng mga positibong aspeto, hindi natin dapat isantabi ang mga hamon na kinakaharap ng mga may kapansanan araw-araw.

Ang pangangailangan ng mas mataas na antas ng suporta at imprastruktura para sa kanilang kabuuang kaginhawaan ay isang mahalagang aspeto na dapat tiyakin ng lipunan. Dapat natin silang bigyan ng pantay na pagkakataon at tiyakin ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan.

Sa pangkalahatan, ang pagsusulong ng isang lipunan na bukas sa lahat ng sektor ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa lahat, pati na rin sa mga may kapansanan. Sa pagpapahalaga sa kanilang ambag, hindi lamang natin binubuksan ang pintuan para sa kanila, kundi binubuksan din natin ang pintuan ng mas makatarungan at makataong lipunan para sa lahat.

Ang pag-unawa, respeto, at pagtangkilik sa ambag ng mga may kapansanan ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang hakbang tungo sa isang mas inklusibong kinabukasan.

Sa pagtutulungan at pagkakaisa, magtatagumpay tayo sa pagtataguyod ng isang lipunan kung saan ang bawat isa, anuman ang kanilang kakayahan o kalagayan, ay may makabuluhang ambag sa pagsulong ng ating bayan.