2023: YEAR OF THE RABBIT

HAPPY Chinese New Year sa mga kaibigan nating Tsino, Tsinoy, at maging sa mga Pinoy na nagdiriwang ng okasyong ito!

Ang Chinese New Year ay tinatawag ding Spring Festival. Noong unang panahon ay nakasanayan na ng mga taong magdasal sa mga diyos para sa masaganang ani. Kaugalian din nilang manalangin sa kanilang mga ninuno.

Sa kasalukuyang panahon, ito ay araw para magsama-sama ang magkakapamilya, mamigay ng angpao sa mga bata, mamigay ng tikoy at iba pang mga pagkain na nagdudulot umano ng suwerte, maglinis ng bahay, mag-decorate, magsalo-salo, manood ng dragon dance at lion dance, magpaputok ng firecrackers para itaboy ang malas, at magbihis ng maganda at swerteng pananamit. Ang mga taong nagtatrabaho o nag-aaral sa malayo ay umuuwi upang makapiling ang pamilya at kamag-anak sa panahong ito.

Hindi umano ipinapayong maligo sa araw na ito. Bawal ding magwalis at magtapon ng basura, kaya ang paglilinis ay ginagawa ilang araw bago sumapit ang Chinese New Year. Iniiwasan ang mga gawaing ito para hindi mahugasan palayo o mawalis ang suwerte. Bawal din ang mga sumusunod na gawain: pagpapagupit ng buhok, paggamit ng matutulis na bagay kagaya ng gunting at kutsilyo, pagmumura at pag-aaway, pag-usal ng mga salitang “malas” kagaya ng sakit, kamatayan, etc., at ang makabasag ng anumang bagay.

Ngayong 2023, ang Chinese New Year ay magaganap sa Linggo, ika-22 ng Enero. Sa Chinese Zodiac, ang 2023 ay Year of the Rabbit. Ito ang simbolo ng kapayapaan, suwerte, mahabang buhay, at pag-asa.