3 BANSA NAGBABALA SA PAGKAIN NG INSTANT NOODLES

BINALAAN  ng tatlong dayuhang bansa ang kanilang mamamayan sa pagkain ng Filipino instant noodles.

Partikular na tinukoy ng mga ito ang produkto ng brand na Lucky me.

Naglabas ng babala ang Ireland, Malta at France sa kanilang mga mamamayan hinggil sa pagbili at pagkain ng nasabing produkto.

Sa abiso ng gobyerno ng tatlong bansa, sinabing mataas ang antas ng ethylene oxide.

Ang ethylene oxide ay isang uri ng kemikal na karaniwang ginagamit sa paggawa ng pesticides at disinfectant.

Ayon sa abiso, ang variants ng instant pancit canton noodles na nagtataglay ng Ethylene Oxide ay ang mga sumusunod:

Pancit Canton Original
Pancit Canton Hot Chili
Instant noodle soup beef flavor
Pancit Canton Kalamansi
Pancit Canton Chilimansi. LIZA SORIANO