ANG KATAPATAN, DANGAL, AT TAPANG NI PNOY

(Pagpapatuloy…)
Ang mga bunga ng kanyang pamumuno ay nararamdaman pa rin ng mga Pilipino ngayon. Patuloy pa rin natin itong madarama sa paglipas ng mga taon. Ngunit, hanggang ngayon, tuloy sa pagbabahagi si Presidente Noynoy sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan at mga kaalyado. Halimbawa na lamang ay ang endowment fund na ipinangalan sa kanya. Itinatag ito ng kanyang mga kamag-aral at kaibigan sa Ateneo, at nakalikom ito ng P15 milyon para sa mapag-aral sa Ateneo ang mga iskolar na nakatira sa labas ng Maynila.

Matatandaan ng marami na si Presidente Noynoy ay isang lider na naglingkod sa simpleng paraan; isinantabi niya ang pagbubuhat ng sariling bangko o pagpapasikat. Matapat lamang siyang naglingkod sa kanyang mga “boss”—ang mamamayang Pilipino.

Kanyang pinahalagahan ang pag-ako ng responsibilidad at ang pagiging totoo kung kaya’t ang kanyang pamamalakad ay nailarawan bilang mahusay, may malasakit, tapat, at matuwid. Siya ay isang marangal na kinatawan ng ating bansa sa harap ng buong mundo. Dahil kay PNoy, tayo ay hinangaan at iginalang ng iba’t-ibang lahi.

Sa ating paggunita sa dating pangulo ngayon, hayaan nating bigyan muli niya tayo ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga salitang kanya mismong binitawan noon, “Nawa’y patuloy kayong maniwala, tulad ng paniniwala ko, na ang Pilipino ay karapat-dapat na ipaglaban. Na ang Pilipino ay handang tumindig at manindigan, humarap sa mga pagsubok. Na ang Diyos ay may mabuting plano para sa ating lahat at ito ay maisasakatuparan sa tamang panahon. Patuloy tayong magtiwala, sapagkat ito ay isang yugto lamang.”