ANG MGA KATANGIAN NG OMNIPRENEURSHIP

PUSONG PANALO

KUNG ikaw ay may negosyo, ang prayoridad mo ngayong panahon ng COVID ay ang maipagpatuloy ang iyong negosyo. Marahil ay namumuhunan ka para makapaglagay ng mga sistema upang mapanatiling ligtas ang iyong mga empleyadong kaila­ngang pumasok sa trabaho. Kasama na rito ang pagtatatag ng mga sistema at alituntunin kaugnay ng mga trabahador na nagtatrabaho naman mula sa kanilang mga tahanan.

Natagpuan ko ang isang interesanteng ideya mula sa WE Forum tungkol sa AlDabbagh Group at ang kanilang pamamaraang tinatawag nilang omnipreneurship. Ito ay may tatlong prinsipyo: pagbibigay (giving), pag-kita (earning), at pagtataguyod (sustaining). Ito ang sagot ng ADG sa mga pagsubok na kaugnay ng pandemic at ang kanilang paraan upang makapag-ambag patungo sa pagtatatag ng bagong mundo at mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.

Dahil sa pandemya, ang mga negosyante ay inuudyukang huwag lamang tumingin sa sari­ling pangangailangan kundi isaalang-alang din ang epekto ng kanilang operasyon sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Bahagi ng pagpaplanong ginagawa ng mga kompanya ngayon ay ang istratehiya upang maging crisis-proof ang kanilang operasyon. Kapag nangyari ulit ang katulad nito sa hinaharap–isang bagay na hindi malayong mangyari, ayon sa mga eksperto–inaasahang hindi magiging ganito kalala ang mga epekto sa mga negosyo kung sila ay magiging handa sa susunod.

Katulad ng ginagawa ng ADG na pagbibigay ng mga libreng kurso sa mga NGO at mga mang­gagawa sa ating sektor na panlipunan, maaari ring magbigay ng free content ang mga kompanya o negosyo upang matulungan ang mga orga­nisasyon at indibiduwal na malagpasan ang mga pagsubok na dala-dala ng COVID-19. Kaugnay pa rin nito, maaari ring mag-share ang mga negosyo ng mga positibong mensaheng kagaya ng mga video na maaa­ring makatulong sa publiko, mga kampanyang maaaring magpalakas ng loob ng mga tao, o kaya naman ay magbigay ng mga special offer para sa ating mga frontliner.

(Itutuloy…)

Comments are closed.