CAMPUS LIFE SURVIVAL TIPS

CAMPUS LIFE

CHALLENGING ang pagpasok sa eskuwelahan, maging sa trabaho lalo na kung unang araw mo. Maraming takot at pan-gamba ang naglal-aro sa isipan. Maraming isipin ang nagpapakaba sa bawat estudyante. Ilan nga riyan ay kung magka-karoon ba sila ng kaibigan at kung magugustuhan ba sila ng mga taong nasa kanilang paligid o makasasalamuha nila. Hindi rin siyempre mawala-wala ang pag-aalalang baka mamaya ay hindi sila makasabay sa kanilang magiging kaeskuwela.

Challenging at nakakakaba nga naman ang unang araw ng pa­sukan. Pero hindi lang ang ­unang araw ang nakakakaba kundi ma­ging ang ilang taong pananatili natin sa campus. At dahil marami diyan ang kinakabahan, narito ang ilang paraan upang maka-survive kayo sa pananatili ninyo sa campus:

KABISADUHIN ANG PASIKOT-SIKOT NG CAMPUS

May mga campus sa bansa na kayhirap kabisaduhin lalo pa’t malaki ang kabuuan nito. Pero napakahalagang alam na alam mo o kabisado mo ang pasikot-sikot ng campus para hindi ka maligaw. Alamin din siyempre ang mga lugar na safe at delikadong puntahan. Mainam din kung maglalakad ka ng may kasama lalo na kung madilim na ang paligid. huwag ding basta-basta magtitiwala.

MATUTONG MAKIPAGKAIBIGAN

Importante rin ang pagkakaroon ng kaibigan sa eskuwelahan. Ilang taon din ang gugugulin natin sa campus at kung mayroon tayong maituturing na kaibigan, mas gagaan ang lahat dahil mayroon tayong makakausap at mahihi­ngian ng suhestiyon sakaling kumaharap tayo sa problema.

Hindi rin naman masama ang humingi ng tulong sa mga kaibigan kung kinakailangan. Isa pa, magiging malungkot ang pananatili mo sa campus o university kung wala kang kaibigan. Para rin magkaroon ng maraming kaibigan, makihalubilo at sumali sa campus events.

GAMITIN ANG FREE TIME NG MAKABULUHAN

CAMPUS LIFEMainam din kung gagamitin natin ang ating free time ng makabuluhan. Isang halimbawa nito ay ang pagtambay sa library kapag walang pasok o klase. Kumbaga, huwag nating sayangin ang free time na mayroon tayo. Gamitin natin ito sa mga makabuluhang bagay. Gamitin natin upang magkaroon tayo ng maraming kaibigan at higit sa lahat ay upang mapagbuti pa natin ang ating sarili maging ang kaalaman at kakayahang mayroon tayo.

MAGING HANDA SA MAAARING KAHARAPIN

Sa pagpasok natin, importanteng naihahanda na natin ang ating sarili. Maraming puwedeng mangyari. Maaari tayong makatagpo ng mga guro o es-tudyanteng hindi natin makakasundo. Hindi naman kasi lahat ng tao, masasabi na­ting magugustuhan natin o magugustuhan tayo. Dapat ay handa tayo sa mga ganitong klaseng posibilidad.

Handa rin dapat tayo sa mga bully at maging sa pagsubok na maaari nating kaharapin sa pag-aaral.

MAG-STICK SA BUDGET

Ang ilang estud­yante, pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho para matustusan ang kani-kanilang pan-ga­ngailangan. Pero sabihin mang kumikita ka ng sarili mo o magulang ang nagbibigay ng allowance mo, importante pa rin ang pagba-budget.

Hindi puwedeng bili nang bili o gumagastos tayo ng walang pakundangan. Kung ano ang kailangan, iyon lang ang bilhin.

Oo hindi maiiwasang maengganyo tayong bumili ng mga bagay-bagay. Ngunit sakali mang hindi mapigil ang sarili, pag-isipan munang mabuti ang bibilhin kung magagamit ba ito o makatutulong ba sa iyo.

PANATILIHING MALAKAS AT MALUSOG ANG PANGANGATAWAN

Para maka-survive sa araw-araw nating pagtungo sa campus at ma­ging sa mga pagsubok na maaari nating kaharapin sa pag-aaral, mahalaga rin ang malakas at malusog na pangangatawan. Kaya naman, huwag mag-skip sa pagkain. Sig-uraduhin ding masusustansiya ang kahihiligan.

MATUTONG MAG-RELAX

CAMPUS LIFENapakarami nating gustong maabot sa buhay. Gusto nating malamangan ang mga kaklase at kakilala natin. Gusto nating magtagumpay sa buhay.

Gayunpaman, hindi porke’t nais nating magtagumpay sa buhay ay puro pag-aaral na lang ang ating gagawin. Kailangan din nating mag-relax. Im-portante rin ang pag-e-enjoy.

Kumbaga, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong sagarin sa kaaaral.

Matuto ka ring magpahinga. Matutong mag-relax. Lumabas kasama ang mga kaibigan. Lumabas kasama ang pamilya.

May mga bagay tayong ginagawa na akala natin ay nakatutulong upang maabot natin ang ating pangarap sa buhay, at isa nga riyan ay ang pagiging “hard” sa ating sarili.

Pinu-push natin ang ating sariling gawin ang mga kailangang gawin kahit na pagod na pagod na ang ating pakiramdam. Iniisip natin, kailangan kasi para ma-achieve natin ang goal na inaasam-asam natin. Pero kung hindi natin babalansehin ang ating buhay, kung hindi natin babalansehin ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagso-socialize tiyak na susuko o maka-darama tayo ng pagod.

Sa lahat ng bagay, importante ang pagiging balanse. Kaya matuto tayong magbalanse ng mga bagay-bagay. Para rin iyan sa ikabubuti natin at ikauun-lad ng ­ating buhay. CS SALUD

Comments are closed.