T.I.T.E

Magkape Muna Tayo Ulit

OOOOOPS…bago kayo mag-isip ng masama, nais kong talakayin ang isang proyekto ng gobyerno na malamang ay hindi alam ng nakararami subalit mahalaga upang maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Ito ay ang Taguig […]