ECC: NA-OSPITAL O HINDI, MANGGAGAWANG NAGKASAKIT NG COVID-19 DAHIL SA TRABAHO MAAARING TUMANGGAP NG BENEPISYO NG EC

IPINAHAYAG  kamakailan ng Employees Compensation Commission (ECC) na ang mga manggagawang nagkasakit ng Covid-19 na may kaugnayan sa trabaho ay maaaring tumanggap ng benepisyo sa ilalim ng Employees’ Compensation Program sila man ay naospital o […]