CHATEAU ROYALE – HOTEL, RESORT AND SPA

chateau - mirror

NASUGBU, Batangas: Halina’t mag-enjoy at mag-relax na may kaak­ibat na sining at kalikasan na maiha­halintulad sa ban­sang Pransya.

Ang Chateau Royale ay isang Ho­tel, Resort, at Spa na pinakabagong pasyalan at maaar­ing puntahan sa Nasugbu, Batangas na may sukat na 170 ektarya malapit sa Tagaytay, kung kaya’t ito ay nag­tataglay ng malamig na klima at ganda ng kalikasan.

Ang malawak na resort na ito ay may ipinamama­las na mga panlabas na gawain gaya ng pag-akyat sa malalaking bato, magu­bat na destinasyon, gamit sa Team Building Semi­nar, orchidarium, mga iba’t ibang uri ng ibon na kaysarap pagmasdan, pag­bibisikleta, bilyar, table games, pagsakay sa ka­bayo, pagsakay sa karitela, wave pools, zip line, at malawak na espasyo para sa paglalaro ng basketball, volleyball, tennis, at bad­minton na nakapagbibigay sa mga panauhin at bumi­bisita ng kakaibang kara­nasan.

Sa loob naman ng re­sort ay malilibang sa malu­wag at malikhaing kapali­giran.

Tinatawag itong King Napoleon Grand Ball­room, Function Room, Theater Room, Sports Bar, at Thematic Restaurant na nag-aalay at nagpapamalas ng mga putaheng sariling atin at pandaigdigang luto na siguradong ikabubusog ng mga bisita.

Ang mga kuwarto sa hotel ay nahahati sa apat na klase. Una, ang CABIN na tanaw at makikita ang ganda ng tanawin.

Ikalawa, ang SKY­LIGHTS TOWER na makakapagparanas sa inyo ng kakaibang pakiram­dam.

Ikatlo, ang GULOD na tila isang townhouse na ginaya sa bansang France. At ang pang-apat na tina­tawag na LAKEBOAT na may dalawang palapag.

Ang Chateau Royale ay tunay na malaki, mala­wak, at pinagsamang Ho­tel at Resort sa Nasugbu, Batangas na totoo namang makapagbibigay ng saya sa pakikipaglaro’t tampi­saw sa kalikasan na puno at maghahatid ng sining at kultura na kahalintulad sa bansang Pransya.

Comments are closed.