CHILDREN’S SAFETY ON MC ACT OF 2015-10 IPINATUTUPAD

patnubay ng driver

GOOD day mga ka­pasada!

Mga kapasada, malu­god pong ipinararating ng pitak na ito sa inyong kaalaman ang tung­kol sa “new law bans small children from rid­ing MC” simula noong Mayo 19, 2017.

Ang naturang batas ay kakawing ng Re­public Act No. 10666 oang “Children’s Act of 2015,” na nagbabawal sa sino mang tao, driving two wheeled motorcycle from taking a child for a ride along public roads na kung saan nagkaka­roon ng trapik o high density of fast moving vehicles, mahigpit na ipinatutupad ang mahigit sa 60 kilometers per hour speed limit.

Kaugnay nito, nag­palabas ang Land Trans­portation Office (LTO) ng massive develop­mental information cam­paign para sa kapakanan ng mga nagmamay-ari ng motorsiklo para mai­wasan ang massive traf­fic accident na kakambal ang damage to properties at pagpanaw ng buhay ng wala sa panahon thru reckless imprudence.

PANUNTUNANG GABAY (Point Guide­lines)

Para sa ibayong ikauunawa ng mga mo­torcycle riding public, minabuti ng LTO na magpalabas ng mga gabay at panuntunan sa paggamit ng Motorcycle tulad ng:

 1. Ano ba ang RA 10666 o ang Children’s Safety Act of 2015?

Ayon sa LTO, ang RA 10666 o ang Children’s Safety Act of 2015 ay mahigpit na nagbabawal sa sino mang tao na mag­maneho ng motorsiklo sa mga public roads na may kaangkas o with a child on board.

 1. Kailan ba ipatutu­pad ang naturang batas? Ang naturang batas ay nagkabisa noon pang Mayo 19, 2017.
 2. Ano-ano ba ang mga lansangang sa­kop ng naturang batas? Itinatadhana sa naturang batas ang pagbabawal sa pagpapatakbo ng motor­siklo na may kaangkas na bata sa mga pamban­sang lansangan sa buong bansa tulad ng:
 3. highways
 4. provincial roads
 5. mga lansangan sa barangay, kabilang din ang mga lansangan na kung saan nagkakaroon ng trapik, high density of fast moving vehicles o ang speed limit of more than 60 kph ay ipinatu­tupad.
 6. Ano-anong uri ng motorcycle ang sakop ng RA 10666?

Sakop nito ang two-wheeled motor vehicles na mayroong isa o two riding saddles.

 1. Are the children covered by the law? Ano-ano ang mga ex­emption?

A child refers to any person below 18 years old. Gayunman, kung ang child passenger can comfortably reach his feet on the standard foot peg ng MC, the child’s arms can reach around and grasp the waist of MC riders; at ang bata ay may suot na standard protective helmet o kaya ay mayroon itong suot na refectory vest.

 1. How about medi­cal emergencies? Itinatadhana sa naturang batas na hindi kasali rito ang mga kasong may ki­nalaman kung ang bata ay kailangang isugod sa pagamutan para sa kagyat na paglalapat ng lunas kung magkaroon ng ‘di inaasahang pangangailangan para sa medi­cal attention.
 2. Ano-ano ang mul­tang ipapataw sa lalabag sa batas na ito? Ang sino mang lalabag sa naturang batas at mga patakaran na itinatadhana nito ay papatawan ng parusang:
 3. first offense – Php 3,000
 4. second offense – Php5,000
 5. third offense – Php 10,000 at isang buwang suspension ng driver’s license.
 6. Sino ang magpa­patupad (enforce) ng batas? Ayon sa Depart­ment of Transportation, and Land Transportation Office (LTO) ang binig­yan ng kapangyarihan na mag-deputize ay ang mga miyembro ng Phil­ippine National Police (PNP), Manila Metro­politan Development Authority (MMDA) at ng mga Local Govern­ment Units (LGUs) to carry out enforcement functions and duties.
 7. Bakit mahalaga ang batas na ito? Lub­hang mahalaga ang batas na ito dahil sa ito ay isang “pro-active approach to secure the safety of child passen­gers and it is the policy of the state to protect the safety of children”.

ANO ANG HINDI KASAMA SA 10-POINT GUIDELINES?

Itinatadhana sa Chil­dren’s Safety on MC Act of 2015-10 na hindi sakop ng 10 point guide­lines ang:

 1. If you are in vio­lation of the law and it results in injury or even death of a child presence o any other persons, ay papatawan ng parusang pagkakulong ng isang taon. Gayundin ang op­erator ng motorsiklo ay papatawan din ng katu­lad na parusa.
 2. Ang naturang mul­ta ay maaaring itaas ng Land Transportation Of­fice minsan kada tatlong taon. Gayunman, bago ipatupad ang pagtataas ng multa ay kailangang magkaroon muna ng public consultation, kada tatlong taon sa halagang hindi sosobra sa 20 por­siyento ng halagang itataas o ia-adjust.

RA 10913 OR ANTI-DISTRACTED DRIVING ACT IPATUTTUPAD

Sa kasabay na pag­kakataon, ipatutupad na rin ang Anti-Distracted Driving Act na nag­karoon ng bisa noong Mayo 18, na nagbabawal sa mga motorista sa paggamit ng mga com­munication devices and other electronic gadgets habang tumatakbo ang sasakhan o kaya ay temporarily stopped on a traffic light or an in­tersection.

Ayon sa DOTr, ang lahat ng kautusang ito ay ipinatutupad alang-alang sa kapa­kanang pangkaligtasan ng bawat mamamayan at upang mapanum­balik ang pagtitiwala ng mamamayan sa public institutions sa pamamagitan ng pagpa­pabuti ng mga umiiral na procedure ng pama­halaan.

Samantala, ang Land Transportation and Franchising Regu­latory Board (LTFRB) ay magpapalabas ng mga guidelines tungkol naman sa kung saan ilalagay ang mga sign­boards sa windshields ng mga public utility vehicles, samantalang inihayag naman ng LTO na sa malaot madali ay ipagbabawal na rin ang mga dark tints sa mga vehicle windows.

Ayon kay Atty. Ai­leen Lizada, LTFRB spokesperson, nakatatanggap sila ng mara­ming katanungan kung bakit ang gadgets ay hindi pinahihintulutan na ilagay sa mga dash­board ng sasakyan sa ilalim ng kahingian ng Anti-Distracted Driv­ing Act (ADDA) sa­mantalang binibigyan naman ng pahintulot ang pagkakabit ng mga signboard sa mga PUV windshield.

Nilinaw naman ni Atty. Lizada na “what we don’t like is for a driver to have a blind spot na nalalagyan ng gadgets or accessories on top of the dash­boards. The line of sight must be cleared” diin ni Atty. Lizada.

Idinagdag ni Atty. Aileen Lizada na ‘yun din ang kanilang pinag-uusapan na kung saan ligtas na ilagay ang mga signboard sa public utility vehicles (PUV).

Ayon pa kay Atty. Lizada, ang iba pang mga bagay na kailan­gan nilang matalakay sa stakeholders ay ang “requiring conductors inside jeeps so driver will not get distracted when passengers pay fares.”

Sinabi ni Atty. Ai­leen Lizada, na any­time soon ilalabas ng LTFRB ang memoran­dum circular which will include guidance for PUVs upang malinis at walang sagabal sa mata ang kanilang dashboard sa non electronic acces­sories.

Kabilang sa accesso­ries na hindi kasama sa ADDA ay yaong sakop ng 2014 joint adminis­trative order (JAO) ng Department of Trans­portation and Commu­nication (DOTC).

Samantala, sakop naman ng Joint Ad­ministrative order 2014 No. 1 ang public and private vehicles. Ang mga driver who will not clear their dashboard ay papagmultahin ng Php5,000 at i-impound ang kanilang mina­manehong sasakyan.

Gayundin, sinabi ni Atty. Aileen Lizada na ipinagbabawal din sa naturang kautusan sa mga driver na nagme-make-up o umiinom ng kape samantalang nagmamaneho in tem­porary stoppage – acts that fall under the reck­less driving.

TAKE NOTE

DEFENSIVE DRIV­ING – Oncoming vehi­cle crosses the center in a curve. The best de­fense is you must know how to take the curve. The national Safety Council suggests: “slow down before you en­ter the curve. On right hand curves, keep to the right edge of the pave­ment, and on left hand curves, keep in the mid­dle of your lane. Apply powers to the wheels when in the curve. This will cut down the ef­fect of centrifugal force which causes the vehi­cle to cross the center line on a curve.”

HAPPY MOTOR­ING!

KAUNTING KAALAMAN – Itinatad­hana sa R.A. 4136 na “no person shall oper­ate any motor vehicle without first procuring a license to drive a motor vehicle for the current year…” before one is licensed to drive by the LTO, however, he must met the following re­quirements: physically fit to drive – sight and hearing are normal as certified by a reputable physician. No person shall be issued a profes­sional driver’s license if he is suffering from highly contagious dis­eases, such as, advanced tuberculosis, gonorrhea, syphilis o HIV.

LAGING TATANDAAN: Umiwas sa ak­sidente upang buhay ay bumuti.

Comments are closed.