DAAN NG TUWA: ANG PAKIKILAKBAY KASAMA SINA JESUS, MARIA, AT JOSE

TINIG NG PASTOL2

(Ika-apat na Bahagi)

  1. Ang Pagpapangalan at Pagtuli kay Hesus (Lk 2: 21)

Pagbasa

Pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalanang Hesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi.

Pagninilay

Noong tayo ay isinilang, tayo ay tumanggap ng pangalan mula sa ating mga magulang. Ito ang ating pagkakakilanlan na hinding hindi maaangkin ng iba. Sa kultura at tradisyon ng mga Judio, bawat lalaking isinilang ay tinutuli at dito ibinibigay ang kanilang pangalan. Ang pangalang ibinigay sa sanggol ay Hesus. Hindi lamang Niya ito pagkakakilanlan kundi ito rin ay ang Kanyang misyong tutuparin sa mundong ito na ang kahulugan “Ang Diyos ay ang Magliligtas.” At totoong isinabuhay ito ni Hesus at ipinadama sa ating lahat. Siya ay ang nagligtas sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan.

Panalangin

Panginoong Hesus, tulad ng kahulugan ng Iyong banal na pangalan, kami rin nawa ay magpahalaga sa kahulugan ng aming pangalan at ituring itong misyon na dapat naming tuparin sa aming buhay. Tulungan po ninyo kaming manatiling tapat sa Iyo at kami nawa ay maging lingkod Mo sa pangalang aming tangan sa pagiging Kristiyano. Amen.

  1. Ang Pagdalaw ng mga Pantas (Mt 2: 1-2, 9-11)

Pagbasa

Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Hesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya’t naparito kami upang siya’y sambahin.” Pagkarinig sa bilin ng hari, sila’y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira.

Pagninilay

Hindi lamang ang mga pastol ang dumalaw sa sanggol na si Hesus, maging ang mga pantas mula sa Silangan ay naglakbay at dumayo sa Bethlehem, na ang tanging sinusundan ay ang tala, upang sambahin si Hesus at handugan ng ginto, mira at kamanyang. Katulad ng mga pantas, na gumugol ngnpanahon, lakas at talino matagpuan lamang si Hesus, tayo rin ay inaanyahan na magsumikap katagpuin ang Diyos sa ating buhay. Hindi kailangan ng Diyos ang ating handog bagkus tayo ang may kailangan sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Kung kaya naman mahalaga para sa atin ang magkaroon ng pananabik na ang Diyos ay makapiling.

Panalangin

Panginoong Hesus, maunawaan nawa naming ang kahalagahan ng Iyong presensiya sa aming buhay. Matuto nawa kami sa mga pantas na ginamit ang kanilang karunungan at kakayahan upang makilala Ka, makasama Ka, at mahalin Ka. Manabik nawa kami sa Iyong piling at maging inspirasyon namin ito habang buong tapang naming hinaharap ang hamon ng buhay. Amen.

(Itutuloy…)

25 thoughts on “DAAN NG TUWA: ANG PAKIKILAKBAY KASAMA SINA JESUS, MARIA, AT JOSE”

  1. 177651 354883This is a appropriate blog for would like to discover out about this topic. You realize a whole lot its almost challenging to argue along (not that I personally would wantHaHa). You actually put the latest spin with a subject thats been discussed for a long time. Great stuff, just fantastic! 940786

Leave a Reply

Your email address will not be published.