FAMAS AWARD, ITINATAG NOONG 1950

Ang kauna-unahang award-giving body ay naitatag noong 1950.

Tinawag itong Maria Clara Awards, ngunit binatikos ito ng mga kritiko dahil para lamang ito sa mga movie writers.

Hindi nito kinikilala ang iba pang film artisans at filmmakers.

Bilang tugon sa kritisismo, nagtatag ang mga manunulat ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards (FAMAS Awards) noong 1952.  — Leanne Sphere