FOOD SAFETY TIPS (Sa panahon ng coronavirus)

Pagkain

NAISASALIN nga naman ang virus sa pagkain. Kung ang taong naghahanda nito ay mayroong sakit, magkakaroon o mahahawa rin ang kakain nito. Kaya naman, dapat na maging maingat ang marami sa atin lalo na ngayong tumataas ang bilang ng mga nahahawa at may naitatala na ring namamatay sa naturang sakit dito sa Filipinas.

Nababahala na ang marami sa atin at lahat ng paraan ay ginagawa makaiwas o huwag lamang mahawaan ng sakit. May ilan na hindi lumalabas ng bahay. Samantalang ang iba naman na kailangang pumasok sa trabaho ay nagsusuot ng mask, umiiwas din sa maraming tao at laging nagdadala ng alcohol-based sanitizer. Maya’t maya rin nating mapapansin ang paggamit ng alcohol ng marami at ang pag-iwas sa paghawak ng mga bagay na hinahawakan ng publiko.

At dahil maaari nga namang mahawa ang isang tao sa pamamagitan ng pagkain lalo na kung ang naghanda nito ay mayroong ganoong sakit, narito ang ilang pag-iingat na maaari nating subukan nang hindi na kumalat pa ang naturang virus:

MAGHUGAS NG KAMAY 

Napakahalaga ang paghuhugas ng kamay, bago, habang at matapos na magluto. Sa tuwing magluluto nga naman tayo o hahawak ng pagkain, laging kasama sa ating advice o paalala ang pagiging malinis ng mga kamay.

Gayundin ang kailangan nating gawin sa mga panahong ito. Sa pagsigurong malinis ang mga kamay ay matatanggal nito ang mga dumi o virus na kumapit sa kamay at maiiwasan ang paglipat nito sa lulutuin—karne man iyan o gulay.

HUGASANG MABUTI ANG GULAY AT PRUTAS

Hugasan ding mabuti ang gulay at prutas. Siguraduhing malinis ang mga gulay at gulat at prutasprutas bago ito hiwain. Guma­mit din ng iba’t ibang sangkalan at kutsilyo sa paghihiwa ng mga gulay at prutas, gayundin ng karne.

Kung walang eks­trang sangkalan, hugasan muna itong mabuti bago gamitin sa paghihiwa ng gulay man iyan, prutas o karne.

 

 

SIGURADUHING MALINIS ANG KUSINA

Regular din ang ga­wing paglilinis sa kusina o sa lugar na pinaglulutuan. I-disinfect din ang inyong kitchen o mga surface sa kusina nang matanggal ang dumi o virus. Palitan din ang mga ginagamit na pamunas ng kamay, basahan at sponge.

Para masigurong malinis ang mga basahan at pamunas ng kamay, ibabad ito sa sabon at bleach saka ibilad sa ilalim ng sikat ng araw.

LUTUING MABUTI ANG MGA PAGKAIN

paglutoImportante ring nalulutong mabuti ang mga pagkain nang matanggal o mamatay ang virus.

Masyadong sensitive ang virus sa init kaya’t kung nalutong mabuti ang pagkain, mamamatay ang virus na kumapit doon kung mayroon man.

Mas matagal ding masira ang pagkain lalo na kung naluto itong mabuti.

KAININ KAAGAD ANG NALUTONG PAGKAIN

Huwag ding patatagalin ang nilutong pagkain at kainin kaagad ito.  Kung hindi naman mauubos ang nilutong pagkain ay ilagay kaagad ito sa refrigerator.  Huwag ding pagsasamahin sa refrigerator ang hilaw at lutong pagkain.

HUWAG MAG-HANDLE NG PAGKAIN KUNG MAY SAKIT

Kung mayroon namang sakit, huwag nang magluto pa o humawak sa pagkain nang hindi mahawaan ang mahal sa buhay.

GUMAMIT NG MALINIS NA TUBIG SA PAGLULUTO

Siguraduhin ding malinis ang ginagamit na tubig sa pagluluto nang maiwasan ang tubigkahit na anong problemang kaakibat nito.

Kung paano nga naman tayo nag-iingat noon sa paghahanda ng pagkain ay gayundin ang gawin natin ngayong panahon ng coronavirus.

Maging maingat tayo—nasa loob man tayo o labas ng ating tahanan. CT SARIGUMBA

Comments are closed.