GAWING PRODUKTIBO ANG PANAHON NG TAG-ULAN

atty rojas 2

KUNG maulan at nasa bahay ka lamang, ano kaya ang mga bagay na mainam gawin? Ang tag-ulan ay hindi na­ngangahulugang wala na tayong maaaring matapos o maisakatuparan. May mga bagay na maaaring pagbuhusan ng panahon sa tag-ulan, maliban sa pagtulog o panonood ng Netflix movies. Narito ang ilang ideya.

Maaari tayong mag-”reorganize” ng files sa computer, kabinet, kuwarto, o mga kalat at abubot. Halimbawa, maaari nating alisin ang mga damit na hindi na kasya sa atin o ayaw na nating gamitin.

Kung minsan, may mga sulat o mensahe tayong nakakaligtaan o naipagpaliban na. Ito ang tamang panahon upang balikan ang mga mensaheng ito at sagutin. Maaari ring gamitin ang panahon upang sulatan ang kaibigan o kamag-anak na noon pa natin binaba-lak na kumustahin pero dahil sa pagka-busy ay hindi na natin nagawang sulatan o i-text man lang.

Marami rin tayong libro, web articles, at iba pang babasahin na nakatabi lang. Sa panahon ng tag-ulan, puwede nating balikan ang mga ito–gumawa ng mainit na kape o tsaa at maglaan ng isa o dalawang oras para sa pagbabasa.

Naaayon din ang panahon sa paglilinis ng bahay, paglalaba, o pagliligpit. Mas nakae-engganyo ring gawin ang mga bagay na ito kung hindi mainit ang panahon.

Para naman sa mga mahilig mangusina, ito na rin marahil ang pagkakataon upang mag­luto o maghanda para sa darating na linggo. Maaaring gumawa ng tinapay, sopas, at ulam na maaaring itago sa freezer para sa mga darating na araw. Puwede rin namang subukang gawin ang mga recipes o pagkain na matagal na na­ting binabalak lutuin. Kung palagi tayong nagmamadali sa pagluluto, ito na ang panahon para gawin ang mga lutuing nangangailangan ng mahabang panahon sa kusina.

Ilan lamang ang mga ito sa mga bagay na maaaring gawin upang maging produktibo pa rin habang maulan o bumabagyo sa lab-as. Gawin nating kapaki-pakinabang ang bawat segundong dumaraan.

One thought on “GAWING PRODUKTIBO ANG PANAHON NG TAG-ULAN”

Comments are closed.