GULONG MAHALAGANG BAHAGI NG SASAKYAN

patnubay ng driver

GOOD day mga kapasada!

Maraming bagay ang papel na ginagam­panan ng gulong sa isang sasakyan.

Gaya ng karaniwang logic, hindi mapatatakbo ang sasakyan kung walang gulong.

Kaya payo ng mga expert mechanic at ma­ging ng mga service station, bigyan ng wastong pangangala-ga ang gulong ng inyong gina­gamit na sasakyan.

PAPEL NA GINAGAMPANAN NG GULONG SA SASAKYAN

GULONG-1Maraming mahahalagang bagay ang ginagampanan ng gulong. Hindi lamang nito pinapasan ang bigat ng inyong sasakyan kundi pinangangalagaan din nito ang kapakanan ng inyong sasakyan kontra sa masasamang kondisyon ng lansangan mula sa mga lubak, at nagkalat na debris at iba pang mga bagay na nakaaapekto sa gulong.

Higit sa lahat nagkakaloob ito ng kinakailangang kapit upang mapatakbo, makaliko, makahinto at magkaroon ng wastong kontrol sa tinatahak na direksiyon ng inyong sasakyan sa iba’t ibang kondisyon ng lansa­ngan.

Ang maraming pro­yektong pang imprastraktura ng pamahalaan tulad ng mga road repair ay nakaaapekto sa kondisyon ng gulong.

Ano nga ba ang magagawa upang mapanatiling tumatakbo nang mahusay at ligtas ang iyong mga gulong? At sakaling sumapit ang panahon na kailangang magpalit ng gulong, paano makapipili ng ta-mang gulong para sa iyong sasakyan?

PAHAPYAW NA KASAYSAYAN NG GULONG

Ayon sa kasaysa­yan, sa pananaliksik ng Patnubay ng Drayber, natuklasan na bagaman daantaon nang ginaga­mit ang mga gulong ng sasakyan, masasabing kamakailan lamang nabatid ang pagkakabit ng goma sa palibot ng rim ng mga gulong ng sasakyan.

Ang mga gulong noong unang panahon ay gawa sa kahoy o bakal na binalutan ng goma, pero natukla-san ng mga eksperto na mabilis mapudpod, kaya pinag-isipang umimbento kung papaano ito mapa-titibay.

Gayon ang anyo at kalagayan ng mga sinaunang gulong hanggang sa dumating sa mundo ng gulong si Charles Goodyear, isang determinadong imbentor mula sa Connecticut, noong taong 1839.

Si Goodyear ang nakatuklas sa prosesong nakilala bilang “vulcanization” na kung saan ang goma ay bin-abantuan ng asupre, habang isinasalang ito sa init at presyon.

GULONG-2Sa ganitong paraan, naging madaling hubugin at lubhang naging matibay ang kinalabasan ng bagong imbensiyong ito ni Goodyear. Mula noon, natanyag sa mundo ng sasakyan ang popular at solidong gulong na goma, ngunit sa pagsusuri sa pamamagitan ng quality control, natuklasan na kaila­ngan pa rin ang ibayong pagpapaunlad nito sa kadahilanang matagtag ang sasakyan kung patakbuhin lalo na sa mga rough road.

Noong 1845, nabigyan naman ng patent right si Robert W. Thomson, isang inhen­yerong taga Scotland para sa kanyang likhang gulong na “pneumatic” o gulong na nilalagyan ng air pressure, subalit lalong naging tanyag ito nang bigyan ng ibayong innovation ni John Boyd Dunlop na taga Scotland din at sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin itong binigyan ng inobasyon ng mga kilalang inhenyero sa mundo hanggang sa noong 1930 at 1940, pinalitan ng matitibay at bagong mga kasangkapan, tulad ng rayon, nylon, at polyester, ang mas mahihinang materyales na gawa sa bulak at natural na goma.

Iyan ang pahapyaw na kasaysayan ng gulong na lubhang mahalaga rin na malaman ng ating mga ka-pasada upang magkaroon kayo ng food for thought kung gaano ang hirap at maraming pagsisikap bago nagkaroon tayo ng gulong na ginagamit natin ngayon.

Wala kayong mai­aambag sa kasaysayang ito ng gulong kundi ang bigyan ng ibayong ­atensiyon sa pagmamahal at pangangalaga para mapatagal ang buhay ng inyong gulong.

PAGPILI NG BIBILHING GULONG

GULONG-3Sa pakikipanayam sa expert mechanic ng isang service station sa Parañaque City, mara­ming dapat isaalang-alang sa pagpili ng bagong gulong para sa iyong sasakyan.

Paano mo malalaman kung kailangan mo nang palitan ang iyong gulong?

Aniya, sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa kondisyon ng iyong gulong, mamamalas mo ang mga palatandaan ng pagkapudpod o pagkasira ng mga ito.

Ang mga manufacturer ng gulong ay naglalagay ng mga specification na karaniwang tinatawag na mga wear bar, upang malaman ng bumili kung dapat nang palitan ang nakakabit niyang gulong.

Karaniwan aniya na lumilitaw ang mga wear bar bilang pahalang na solidong, gap sa ibabaw ng tread ng gulong. Makabubuti ring tingnan kung humihiwalay na ang tread mula sa mismong gulong, kung may lumalabas ng alambre, mga bukol sa sidewall (gilid ng gulong), at iba pang mapupunang mga pagbaba-go sa anyo ng nakakabit na gulong.

Sinabi ng service mechanic na kung alinman sa mga bagay na ito ang nakita sa pagsusuri sa gulong, kaila­ngang ipahinga na muna at huwag ibiyahe ang sasakyan hangga’t hindi naaayos o napapalitan ang gulong.

Kung brand new ang gulong na binili at hindi second hand o recap, maaaring i-trade in ang lumang gulong na papalitan.

Ipinayo ng service mechanic, makabubu­ting palitan ang mga gulong nang pares-pares at yaong naka-kabit sa iisang ehe.

Kung isang bagong gulong lamang ang papalitan, ipares ito sa gulong na may pinaka­makapal ang tread para maging pantay ang kapit ng gulong kapag nagpepreno.

Ipinayo pa ng service mechanic na kung malilito sa paghahanap at pagsusuri sa lahat ng uri ng gulong, sukat at modelo ng mga gulong, kumunsulta sa mekani­ko at humingi ng payo kung ano ang mga dapat gawin bago bumili ng gulong.

MGA DAPAT GAWIN

Una, tingnan ang specs ng car manufacturer. May mga specific na mga kahingian ang inyong sasakyan na kaila­ngang isaalang-alang, tulad ng:

  1. sukat ng goma
  2. sukat ng rim
  3. espasyo sa pagitan ng sasakyan at ng lupa
  4. bigat na kayang dalhin ng sasakyan.

Ang lahat ng nabanggit ay matatagpuan o mababasa sa manual na gawa ng manufacturer. Mahalagang sangguniin ito, payo ng service mechanic.

Ayon sa service mechanic, mas magtatagal ang mga gulong at magiging higit na pantay ang pagkapud-pod kung regular mong pinagpapalit-palit ang mga ito.

Hgit na makabubuti kung pagpalit-palitin ang mga gulong sa bawat 10,900 hanggang 13,000 kilometrong natakbo.

Kung pagpapalit-palitin ang gulong, makabubuting sangguniin ang manual ng inyong sasakyan para sa wastong pamamaraan ng pagpapalit-palit ng gulong.

ALIGNMENT NG GULONG IPASURI TAON-TAON

Ang kahuli-hulihang dapat ipasuri taon-taon ay ang alignment ng inyong gulong o kapag napansin mong may ‘di pangkaraniwang pangi­nginig o kakaibang pakiramdaman sa manibela ng iyong sasakyan.

Bagaman ang suspension ng sasakyan ay dinisenyo upang pagpantayin ang mga gulong sa ilalim ng iba’t ibang bigat, ang normal na pagkapudpod at pagkaluma ang dahilan kung bakit kailangang suriin at mu­ling i-align ang mga ito taon-taon.

DAPAT MALAMAN SA RA 10913 (ANTI DISTRACTED DRIVING ACT)

Ano ba ang ang RA 10913 o ang tinatawag na Anti-Distracted Driving Act?

Ang Anti-Distracted Driving Act ay ang batas na nagbabawal sa mga motorista sa paggamit ng mga communication devices at iba pang electronic entertainment and computing gadgets samantalang tu-matakbo ang minamanehong sasakyan o temporarily stopped on a traffic light o sa isang intersection.

A motorist, as defined sa naturang batas ay ang isang taong nagpapatakbo o nagmamaneho ng sasa-kyan.

Ano-ano ang mga sasakyang sakop ng RA 10913? Ang naturang batas ay covers both public and private vehicle. Sakop din nito ang wheeled agricultural machineries, construction equipment, at iba pang uri ng conveyances tulad ng bisikleta, pedicabs, trolleys, habal-habal, kuliglig, wagon at kariton na hilaw ng hayop basta’t ito ay pinatatakbo sa mga private thoroughfares at mga highway o sa mga lansangan.

Samantala, ipinagbabawal ng batas na ito ang pagtanggap ng tawag, pagsusulat, sending o pagbabasa ng mga text messages, surfing o browsing sa intenet.

KAUNTING KA­ALAMAN – Pinahihintulutan naman ng RA 10913 ang paggamit ng devices upang maka-tanggap o makatawag ng emergency calls sa mga kinauukulang authorities kung mayroong mga naga-ganap na krimen, accidents, bomb or terrorist threat, sunog o kaya ay pangyayaring nanganga­ilangan ng karaka-rakang medical attention o sa panahong ang kaligtasang personal at security is compromised.

Laging Tatan­daan: Umiwas sa aksidente upang buhay ay bumuti.

Happy motoring!

5 thoughts on “GULONG MAHALAGANG BAHAGI NG SASAKYAN”

Comments are closed.