IPAGDIWANG ANG CHINESE NEW YEAR 2022

Malapit na ang Chinese New Year – sa Martes, Pebrero 1. Taon ng mga Tigre, isang hayop na kumakatawan sa lakas, kapangyarihan at kayamanan sa Chinese zodiac.

May 12 astrological signs sa Chinese zodiac, kinakatawan ng 12 hayop tulad ng tiger, rat, snake, horse, ox, monkey at iba pa.

So, paano natin malalaman ang exact date ng Chinese New Year? Ang Chinese New Year ay swak sa lunar calendar. Sa lunar calendar ng 2022, ang unang araw ng buwan din ang simula ng bagong buwan (new moon). Dahil dito, iba-iba ang date ng Chinese New Year. Gayunman, hindi ito laging sa pagitan ng January 21 at February 21.

Sa totoo lang, ang Chinese New Year celebrations ay nagtatagal ng 23 days. Tinatawag din itong Spring Festival. Sa China, nagsisimula ito sa ika-23 araw ng 12th lunar month ng Chinese calendar. Nagtatagal ang festival ng 23 araw, na nagtatapos sa 15th day ng unang lunar month ng susunod na taon sa Chinese calendar.

Paano ba mag-celebrate ng Chinese New Year?

May mga Chinese New Year Traditions na sinusunod. Kasama sa mga pa­ngunahing Chinese New Year activities ay ang mga sumusunod: 1) paglalagay ng mga dekorasyon, 2) offering sacrifices sa mga ancestors, 3) sabay-sabay na pagkain ng reunion dinner sa bisperas ng New Year, 4) pagbibigay ng mga red envelopes at iba pang regalo, 5) mga paputok at fireworks, at 6) panonood ng lion at dragon dance.

Chinese New Year ang pinakamahalagang seleb­rasyon sa mga Chinese na kadalasan ay umaabot ng 16 na araw. Mula sa New Year’s Eve hanggang sa ika-15 araw ng New Year – kung saan isinasagawa ang Lantern Festival – saka pa lamang matatapos ang selebrasyon. Sa 2022, magsisimula ang selebrasyon sa January 31 at magtatapos sa February 15.

 Chinese Lantern Festival 2022

Tinatawag din ang Lantern Festival na Yuan Xiao Jie o Shang Yuan Festival, na bumabagsak sa ika-15 araw ng Chinese New Year, na traditionally ay siyang pagtatapos ng Chinese New Year celebration. Ngayong 2022, papatak ito ng February 15.

Ito ang unang traditional festival matapos ang Chinese New Year. Magpapailaw ng mga lanterns ang mga tao, huhulaan ang mga lantern riddles, kakain ng yuan xiao at mag-e-enjoy kasama ang pamilya o kahit sinong mahal sa buhay.

Dahil ito ang huling araw ng Chinese New Year cerlebration, mahalagang araw ito at masasabing highlight ng new year. Heto ang magandang gawin para mag-celebrate.

  1. Pagpapailaw ng makukulay na lanterns

Ito ang pinakakilalang tradisyon para sa selebras­yon ng Lantern Festival. Kapag gumabi na, nagla­lagay ang mga tao ng kandila sa loob ng lanterns at dinadala nila ito sa labas. Bawat taon, nagsasagawa ng lantern carnivals at exhibitions sa mga parks at iba pang pampublikong lugar, kung saan ang mga lanterns na may iba’t ibang kulay, patterns, at estilo ay ipinakikita. Ang buong lugar ay nadedekorasyunan ng magagandang ilaw.

  1. Pagkain ng Tang Yuan (tikoy)

Ang Tang yuan ay tikoy na tinatawag ding Yuan Xiao, na tradisyunal na kinakain kapag Lantern Festival. Bilog itong parang bola dahil simbulo ito ng full moon at ng kagustuhan ng mga taong mabuhay ng maligaya at pagsasama-sama ng pamilya.

Ang Tang Yuan ay gawa sa malagkit na harina (glutinous rice flour) na may palamang sesame seeds, mani, bean paste, na isi-serve kasama ng sopas. Gayunman, iba-iba ang paraan ng paggawa nito.

  1. Pagsasaya kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay

Ang Lantern Festival ay bahagi ng Spring Festival, na para talaga sa pamilya. Kung tutuusin, isa itong family reunion. Ito na rin ang itinuturing nilang Chinese Valentine’s Day, ang araw ng pagdiriwang ng pagmamahalan. Sa ancient China, ang mga kabataang babae ay hindi pinapayagang lumabas mag-isa liban na lamang kung Lantern Festival. Dating tradisyon na ang mga babae at lalaking wala pang asawa o kasintahan ay magdadala ng lantern na may kandila sa kalsada sap ag-asang makahanap ng tunay nap ag-ibig. Sa silay ng magandang full moon at magagandang paper lanterns, ang Lantern Festival ay napakaromantiko para magkita ang mga magkasintahan o magiging magkasintahan.

  1. Paghula sa Lantern Riddles

Napakasikat na liba­ngan ang hulaan ng lantern riddles sa Lantern Festival. Ang mga pinahuhulaan ay tungkol sa mga swerte, family reunion, abundant harvests, at pag-ibig. Noong unang panahon, ito ang paraan ng mga walang boyfriend o girlfriend para ma-attract ang kanilang crush – sa pamamagitan ng guessing game.

Hangga ngayon, gumagawa pa rin ang mga Chinese ng magagandang riddle competitions upang ipagdiwang ang Lantern Festival. Ang Lantern riddles ay popular sa lahat.

  1. Pagsisindi ng fireworks

Ito ang kaugaliang hindi talaga maitatapon sa Chinese New Year at Lantern Festival, upang ma­kagawa ng festive atmosphere. Sa ingay at liwanag nagtatapos ang festival.

Ayon sa kasaysayan, nagsimula ang Lantern Festival mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng Han Dynasty (202 BC – 220 AD) nang ipakilala ang Buddhism sa China.

Lubos na naniniwala si Emperor Ming of Han sa Budismo. Nang malaman niyang nagsisindi ng mga lanterns ang mga mong­he bilang pagdakila kay Buddha sa ika-15 araw ng unang lunar month, opis­yal niyang ipinag-utos na lahat ng palasyo at templo ay magsisindi rin ng mga lanterns at ang mga taong nasasakupan niya ay dapat magsabit ng lanterns, bilang bahagi ng bagong tradisyon.

Sa panahon ng Tang Dynasty (618 – 907 AD), naging taunang Buddhist festival na ito. Noong     unang panahon, ang unang lunar month ay tinatawag na ” (yuán)” month, at ang gabi ay tinatawag na “(xiāo)”. Dahil laging nagsisindi ng maraming lanterns ang mga tao sa  gabi ng ika-15 araw ng unang lunar month, tinawag itong Lantern Festival o Yuan Xiao Festival (yuán xiāo jié).

Ayon sa alamat, may mga mabangis na hayop na nagtangkang silain ang mga alagang hayop ng mga Chinese at saktan ang mga tao. Dahil dito, nag-organisa sila upang patayin ang mga mapanira at protektahan ang kanilang lugar.

Nawala ang pinakamamahal ng Jade Emperor na crane sa lupa dahil hindi sinasadyang napatay ito ng isang mangangaso kaya galit na galit siya. Sa galit niya, ginusto ng Jade Emperor na maghiganti sa mangangaso sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang village sa huling araw ng Chinese New Year celebration. Sa kabutihang palad, sinagip sila ng anak na babae ni Jade Emperor. Sinabihan niya ang mga tao sa balak ng kanyang ama.

Nang malaman ito ng mga tao, sinabi ng isang matalinong matanda sa mga villagers na magsindi at magsabit ng lantern sa bawat bahay sa ika-15 araw ng unang lunar month, upang isipin ng Jade Emperor na nasunog ang kanilang lugar. Sa ganoong paraan, aakalain niyang nasunog na ito at hindi na niya itutuloy ang kanyang balak. At ganoon nga ang ginawa ng lahat.

Kaya noong ika-15 araw ng unang lunar month, nakita ng tropa ng Jade Emperor na nag-aapoy ang buong bayan. Bumalik sila at nag-report sa Emperor na nasunog na ang village, na ikinatuwa ng Jade Emperor. Mula noon, isinasagawa na ang nasabing tradisyon. — SHANIA KATRINA MARTIN