IRR SA SOCIAL WELFARE ATTACHE ACT BIBILISAN

DSWD-2

NANGAKO ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) na agad na kikilos sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations (IRR), sa pakikipagkonsulta sa  Department of Foreign Affairs (DFA), Department of Health (DOH), Philippine Overseas Employment Administration (POEA), at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA),  kasunod ng paglagda  ni Pangulong Rodrigo Duterte  sa  Republic Act (RA) 11299 o ang  “Social Welfare Attache Act” na  siguradong makikinabang ang  Filipino Migrant Workers.

Sa RA 11299,  na nag-aamyenda sa RA 8042 o ang  “Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995” hinihingi nito na ang DSWD  ay magpadala ng marami pang  social welfare attaches sa  mga bansang  maraming manggagawang Pinoy sa abroad, upang  maasistehan  sila at kanilang mga anak sa panahon ng krisis.

Ang DSWD, sa pakikipagtulungan sa  DFA at DOLE,  ang magbibigay ng  criteria sa pagtukoy  sa pagpili  ng diplomatic posts  kung saan ipadadala ang  attaches.

Binigyang diin ng batas ang gampanin ng  Social Welfare Attaches  na pamamahalaan  ang mga kaso ng distressed Filipino Mi-grant Workers  na mangangailangan ng psychological services  at ihanda  ang  social welfare situationer  ng mga manggagawang ito sa kani-kanilang puwesto.

Pinalalakas  ng batas na ito ang role ng gob­yerno na  maprotektahan, mapagsilbihan at masi­guro ang  kapakanan ng mamama-mayan kahit saan pa sila naroroon.

Sa kasalukuyan,  may mga social welfare attaches ang  DSWD sa  Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia (Riyadh and Jeddah), Malaysia, at Hongkong.

One thought on “IRR SA SOCIAL WELFARE ATTACHE ACT BIBILISAN”

Comments are closed.