KAUNLARAN SA YEAR OF THE RABBIT – CHINESE NEW YEAR 2023

KAUNLARAN – isang napakagandang salita, hindi maitatangging inaasam ng lahat lalo’t higit sa pagsubok na dinanas ng ating mga kababayan dahil sa pandemya. Ito ang pangakong hatid ng Year of the Rabbit para sa selebrasyon ng Chinese New Year ngayong taon.?


Sa paglipas ng panahon, sa unti-unting pagbabago sa mga tradisyon at paniniwala, marahil ma­rami sa ating mga kababa­yan ang hindi na gaanong binibigyang pansin ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Marahil din na inyong iniisip na ito’y pinagdiriwang lamang ng mga pamilyang may dugong Tsino. Pero sa katotohanan, tulad ng marami pang tradisyong Pilipino, marami sa ating mga kababayan ang nakikiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year para sa positi­bong biyayang hatid nito.


Ngayon taon, ipinagdiriwang ang Year of The Rabbit. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng Kuneho ay tinatawag na “Rabbits” at pinaniniwalaan na matalino, matatas ang pag-iisip, segurista at malikhain. Dagdag pa rito, Ayon sa astrolohiya ng Tsino, ang mga kuneho ay maituturing na tahimik, kalmado ngunit matikas, at alerto. Ang pagiging mahusay, mabait at respon­sable, matiyaga, at tapat ay kata­ngian din nila. Pinagtitibay nito ang paniniwala na ang taong ito ay magdudulot ng mga bagong kapalaran, hindi lamang sa sarili ngunit gayon din para sa kapwa. Tulad na rin sa paniniwala ng mga Intsik, ano man ang iyong sisimulang gawin sa umpisa ng taon, kung ito ay iyong pagbubutihin, tiyak na tagumpay ang matatamasa mo sa buong taon. At hindi maipagkakailang sa mga katangiang nabanggit, tiyak na kaunlaran ang makakamtam kung ang mga katangian nila ay pagyayamanin.


Ngunit hindi nanga­ngahulugang ang taong ito ay para lamang sa mga pinanganak sa taon ng kuneho. Ang positibong mensahe ng Chinese New Year ay pag-asa para sa bagong simula. Maaa­ring asahan ng mga tao ang kasaganaan, pag-asa, at pagiging kalmado – sa madaling salita, kaunlaran para sa lahat.


Narito ang ilan sa mga tips upang matamasa mo rin ang kaunlaran ngayong taon. Ang mga kaugalian at tradisyon ay tunay na malawak na nag-iiba ngunit may parehong tema: pag-alala sa nakaraang taon at pagtanggap sa su­werte at kaun­laran ng isang bagong taon. Kabilang sa mga maaring gawin tuwing Chinese New Year ay ang paglilinis at paglalagay ng dekorasyon sa bahay, pagsasalo-salo sa hapag­kainan, pagbibigayan, at paglikha ng mga ingay gamit ang firecrackers o turotot na simbolo ng pagtaboy sa malas.


Ang pagsusuot o ano mang kagamitang kulay pula ang pangunahin para sa pagdiriwang, dahil pinaniniwalaang ang pula ay lucky color para sa Chinese New Year. Ayon sa tradisyon ng mga Intsik, nagsasaad ng kasaganaan at enerhiya — na nagtataboy sa masasamang espiritu at negativity.


Kung nais mo namang matiyak na ika’y hindi mamalasin, ito naman ang ilan sa mga paalala ayon sa tradisyon. Kabilang rito ang pagbabawal sa pagwawalis sa araw ng bagong taon, upang hindi mo raw mawawalis ang lahat ng iyong suwerte. Pinaniniwalaang rin hindi makabubuting kumain ng lugaw para sa almusal upang maging tiyak na masagana ang taon.


Ngunit ganon pa man, tulad na rin sa ibang sitwasyon o hamon sa ating buhay, maging personal man o para sa negosyo; isa ang tiyak na makabubuti para sa ating lahat. Ito ang pagpapanatili ng positibong kaisipan, pagpapayaman ng kaalaman at kasiyahang nararamdaman, paglinang sa talento at pagbabahagi ng biyaya sa kapwa upang ang lahat ay makamit ang kaunla­rang pinapangarap.