KUNG BAKIT MAHALAGA ANG BITAMINA

atty rojas

(Pagpapatuloy)

Ayon sa mga resulta ng pag-aaral na inilahad ng mga eksperto sa isang kumperensiyang naganap kamakailan tungkol sa pagkaka-edad (aging) at integrative medicine sa Pan Pacific Manila, ang pag-inom ng mga bitamina ay mahalaga para mapa­natili ang kalusugan ng ating katawan at isipan.

Mas mainam ang pag-iwas sa sakit, kaya’t kung ikaw ay malusog pa at walang karamdaman, mas mabuting alagaan mo na ang iyong katawan upang hindi ito manghina.

Rekomendado ng mga eksperto sa natu­rang kumperensiya ang pagkain ng natural, sariwa at hindi ipinrosesong mga pagkain; pag-iwas sa mga pagkaing hindi natural at ipinroseso, kabilang ang sobrang pagkain ng karne at pag-inom ng alcoholic na mga inumin; pagbibilad sa araw at ehersisyo; pag-inom ng malinis na tubig mula sa bukal; pag­hinga ng presko at malinis na hangin; at pag-inom ng mga bitamina at mineral.

Ang mga lektyur na ipinakita sa pagtitipon ay suportado ng mga ebidensiya mula sa siyentipikong pag-aaral na inilimbag ng mga kilalang medical journals. Para sa mga nais na tiyakin ang pagi­ging totoo ng mga datos, maaaring bumisita sa PubMed online o sa website ni Prof. Saul sa www.doctoryourself.com upang mabasa ang mga ebidensiya at pag-aaral na nailathala sa mga publikasyong pangmedikal.

May mga taong nagsasabing aksaya lamang daw ng pera ang pag-inom ng mga bitamina araw-araw. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, napatunayan na epektibo ang mga ito sa pagtugon sa iba’t ibang uri ng sakit at kondisyon.

Kailangan lamang nating tandaan na ang pag-inom ng mga bitaminang ito ay bahagi lamang ng buong planong pangkalusugan.

Maaaring may ipinayong diyeta ang mga doktor sa kanilang mga pasyente, halimbawa, kasabay ng pag-inom ng mga bitamina.

Sa susunod na kolum ay ibabahagi ko naman ang mga natatanging sakit at kondisyon na maaaring matugunan ng pag-inom ng iba’t ibang uri ng bitamina at mineral, kaalinsabay ng mga pag-aaral na nagawa ng mga eksperto sa larangang ito. Tandaan lamang sana nating inumin ang ating mga bitamina araw-araw.  (Itutuloy)

Comments are closed.