KUNG BAKIT MAHALAGA ANG BITAMINA

atty rojas

(Pagtatapos)

ITO ay ang pagpapatuloy ng aking pagbabahagi ng mga bagay na inilahad sa isang kumperensiya kamakailan tungkol sa kahalagahan ng mga bitamina sa kalusugan ng tao. Noong Biyernes ay nabanggit ko ang tungkol sa mga pag-aaral na nagpapatunay na ang vitamin C ay lubhang kaila­ngan ng ating katawan. Ngayon naman, vitamin E ang pag-uusapan natin.

Ang International Journal of Cancer ay naglabas noong 2011 ng resulta ng isang pag-aaral na epektibo umano ang vitamin E sa pagpapagaling sa prostate tumors. Noong 2008 naman, inilathala pa rin ng nasabing medical journal ang resulta ng pagsisiyasat na ang pag-inom ng 300IU ng natural vitamin E araw-araw ay maaaring magpababa ng panganib ng lung cancer ng 61%.

Ang mga ito ay nakagugulat at hindi ina­asahan. Bukod pa sa nabanggit na mga sa­kit, marami pang mga kondisyon at karamdaman ang maaaring matulungan ng vitamin E. Ilan sa mga nabanggit ni Prof. Saul sa kumperensiyang naganap ay ang emphysema, COPD, fatty liver, at ALS (bilang prophylaxis).

Mainam din umano ang vitamin E para sa mga taong may edad na. May datos din na nagpapakitang napapababa nito ng 24% ang mortality rate ng mga taong nasa 71 gulang at pataas. Nakatutulong din ito sa mga pasyenteng may atherosclerosis sapagkat napapababa nito ng 77% ang panganib ng heart attack – kung ang isang tao ay iinom ng 400-800IU nito. Para naman sa mga mayroong mascular degeneration, ang natural D-alpha vitamin E (kasabay ng iba pang mga bitamina) ay napatunayang nakatutulong din sa sakit na ito.

Marami pa ang mga bagay na maaaring ibahagi tungkol sa usaping ito. Ngunit dahil sa limitado ang ating espasyo, ang vitamin C at vitamin E na lang muna ang ­ating bahagyang mapag-uusapan.

Kung nais ninyong ituloy ang pananaliksik sa internet tungkol sa bagay na ito (ang kahalagahan ng mga bitamina sa katawan), maaaring mag-umpisa sa www.doctoryourself.com Maaari ring tingnan ang mga nailat­halang pag-aaral sa PubMed. Huwag basta maniwala. Mas mainam na magsaliksik, mag-aral, at magbasa upang lubos ninyong maintindihan ang mga paliwanag ng mga eksperto.

Comments are closed.