KUNG KAILANGAN MO NG SWAB TEST

PUSONG PANALO

ISANG  serbisyo publiko muna para sa kolum na ito ngayong araw. Ito ay simpleng pagbabahagi ng impormasyon na maaaring mapakinabangan kung kayo o ang inyong ka­kilala ay nakararanas ng sintomas ng CO­VID-19.

Kung kayo o ang inyong kakilala ay may ubo, lagnat, sipon, sore throat, pagkawala ng pang-amoy o panlasa, mas makabubuting magpa-swab test upang makumpirma kung ikaw ay may taglay na virus o wala.

Tandaan na ang RT-PCR ay ang test na makapagkukumpirma kung ang isang tao ay may COVID-19 o wala. Narito ang ilan sa mga lugar kung saan maaa­ring makapagpa-swab test.

Sa Asian Hospital ay nasa P6,000 ang ha­laga ng test. Aabot ng 3 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 87719000.

Sa Cardinal Santos Medical Center ay nasa P7,500 (online booking) at P8,000 (walk-in) ang halaga ng test. Aabot ng 3 hanggang 5 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 87270001.

Sa Chinese General Hospital ay nasa P5,500 (drive thru) ang halaga ng test. Aabot ng 2 araw bago lumabas ang resulta na ipadadala sa email address ng pas­yente.

Sa Makati Medical Center ay nasa P8,150 ang halaga ng test. Aabot ng 1 hanggang 2 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 88888999.

Sa Philippine Red Cross sa Boni Avenue ay nasa P1,158 hanggang P4,500 ang halaga ng test. Aabot ng 1 linggo bago lumabas ang resulta.

Sa St. Luke’s Global ay nasa P6,500 (drive thru) at P4,300 (out-patient) ang halaga ng test. Aabot ng 2 hanggang 3 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 87897700.

Sa St. Luke’s Q­uezon City ay nasa P4,300 ang halaga ng test. Aabot ng 2 hanggang 3 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang te­lepono ay 87230101.

Sa St. Martin de Porres Charity Hospital ay nasa P4,000 ang halaga ng test. Aabot ng 3 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 87230743.

Sa Medical City Ortigas ay nasa P8,150 ang halaga ng test. Aabot ng 3 araw bago lumabas ang resulta. Ang numero ng kanilang telepono ay 89881000.

Sa VRPMC ay nasa P7,000 hanggang P10,000 (Emergency Room) ang halaga ng test. Aabot ng 3 araw bago lumabas ang resulta.

Comments are closed.