MAGANDANG BUKAS PARA SA KABATAAN

BILANG paggunita sa International Youth Day noong ika-12 ng Agosto, ilang mga organisasyon at pamahalaan ang nagsulong ng iba’t ibang isyu ng mga kabataan kasabay ng pagkilala sa kanilang mga aksiyon at naisakatuparang mithiin.

Tunay nga na ang ating kabataan ay may kapangyarihan dahil ang mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24 ay bumubuo sa 16% ng populasyon ng mundo. Sa kasamaang-palad, hindi naaabot ng marami sa kanila ang kanilang potensyal at ‘di rin nagiging produktibong kasapi ng lipunan dahil sa mga isyung kanilang kinakaharap. Ilan sa mga ito ay ang kahirapan, adiksyon, sakit o kahinaan (ng katawan o isip), hindi pantay-pantay na oportunidad sa edukasyon at kabuhayan, at marami pang iba.

Aking naaalala ang mga kaso ng mass shooting sa Amerika dahil mga kabataan ang sangkot sa ilan sa mga krimeng ito. Marami na rin ang mga insidente ng karahasan sa buong mundo na nangyayari araw-araw kung saan ang mga kabataan ay sangkot bilang biktima o salarin.

Importanteng mabigyan ng boses ang kabataan upang ang kanilang mga isyu ay madinig at mabigyan ng atensiyon o magawan ng paraan, lalo na ang mga direktang nakaaapekto sa kanila tulad ng climate change at hustisyang panlipunan. Kailangang makatulong ang kabataan sa pagbuo ng solusyon para sa mga malalaking hamon sa daigdig. Kaya lamang, mukhang hindi handa ang ating mga sistema para magbigay daan sa boses at kontribusyon ng mga kabataan.

Bihirang makitang may pormal na puwesto sa pulitika yaong mga nasa edad na 35 pababa. Kaya’t malinaw na ang pampublikong pamumuno para sa mga kabataan ay kailangang hikayatin at suportahan.

Ang isang artikulo sa WE Forum ay nagsaad na hindi sapat na gawing layunin lamang ng mga pamahalaan ang paggawa ng pampublikong polisiya kung saan ang mga kabataan ay may taya sa proseso ng pagdedesisyon.
(Itutuloy)