MALILIT NA NEGOSYO SA RETAIL/SERVICE, KOMPANYANG NAAPEKTUHAN (Maaaring mag-apply ng exemption mula sa pagtaas ng sahod) NG PANDEMYA

SA ilalim ng Omnibus Rules on Minimum Wage Determination, maaaring mag-apply ng exemption mula sa inilabas na Wage Order ang mga sumusunod na establisimyento:

a. Mga retail/service establishment na regular na nageempleyo nang hindi hihigit sa sampung (10) manggagawa; at

b. Mga establisimyentong naapektuhan ng kalamidad; kabilang ang pandemya.

Mula sa 2020 List of Establishments ng Philippine Statistics Authority, ang mga micro establishment ay binubuo ng 88.77% ng kabuuang negosyo sa Pilipinas. Kaya naman, ang exemption mula sa pagtaas ng sahod ay makatutulong sa mga negosyo na nasa retail/service establishment na may hindi hihigit sa 10 manggagawa. Magbibigay din ito ng ‘breathing space’ para sa mga micro, small and medium enterprises (MSMEs) na naapektuhan ng pandemya na maipagpatuloy ang operasyon ng kanilang negosyo upang ganap na makabangon.

Dapat magsumite ng kanilang aplikasyon para sa exemption ang mga negosyo sa retail/service sector na may hindi hihigit sa 10 manggagawa, kasama ang kanilang affidavit of undertaking at certified true copy ng kanilang business permit, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na may hurisdiksyon sa lugar ng kanilang pagawaan or trabaho nang hindi lalampas sa pitumpu’t limang (75) araw mula sa petsa ng pagkakalathala ng Wage Order.

Ang mga MSME na naapektuhan ng pandemya ay dapat magsumite ng kanilang affidavit na nagpapakita kung paano naapektuhan ng pandemya ang operasyon ng kanilang negosyo gayundin ang Audited Financial Statements (AFS) para sa huling dalawang (2) taon na may tatak na natanggap ito ng Bureau of Internal Revenue (BIR). Sa malulubhang kondisyon, ang pansamantalang AFS ay maaaring isumite bilang kapalit ng huling dalawang taon na AFS.

May bisa ng isang (1) taon ang exemption na ibibigay. Dapat bayaran ng mga establisimyentong may exemption ang kanilang mga manggagawa sa itinakda at naaangkop na rate ng sahod batay sa nakaraang Wage Order. ###OD/ gmea