MGA KURO-KURO TUNGKOL SA IMPLASYON

atty rojas

UMAKYAT  ang implasyon sa 6.4% nitong buwan ng Agosto, pinakamataas na antas sa loob ng siyam na taon. Ang mga kaba-bayan na­ting hirap na sa buhay ay lalo pang nahihirapan ngayon dahil sa taas ng presyo ng bilihin.

Sa kasamaang palad, para sa karamihan sa ating mga kababayan, ang sahod ay hindi naman sumasabay sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Kaya ang marami ay naghihigpit ng sinturon, binabawasan ang paggasta, at inaalis ang mga gastusing maaaring ipagpaliban muna.

Mainam ding pag-isipan kung paano tayo kikilos sa panahon ng implasyon, katulad ng dinaranas natin sa kasalukuyan. Bukod sa pagiging ‘di kanais-nais para sa ordinaryong mamamayan, ito rin ay itinuturing na nakasasama para sa mga namumuhunan, pensiyonado, at yaong mga nag-iimpok sapagkat pinaliliit nito ang halaga ng interes o dibidendo, kasama na rin ang orihinal na kapital.

Ayon sa karanasan, may ‘assets’ na mas mati­bay laban sa mga epekto ng implasyon, katulad ng ginto, kalakal (commodities), mga negosyong lumilikha ng kalakal (katulad ng yaong may kinalaman sa enerhiya at materyales), at mga short-duration bonds.

Sa harap ng implas­yon, ang pag-iimpok (personal man o pambansa) ay bumababa sapagkat mas maliit ang salaping maaaring maitabi. Ngunit kahit na mas mahirap ang mag-ipon sa ganitong sitwasyon, kailangan pa ring subukan ng lahat na magtipid o magtabi ng anumang halaga pagkatapos ng gastusin.

Ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na si Nestor Espenilla, Jr. ay nagsabing ang mataas na presyo ng langis at ang pinagsamang epekto ng ‘cost-push factors’ ang nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo sa la­rangan ng transportasyon at enerhiya.

Ayon pa sa kanya, may kinalaman din ang kakulangan sa suplay ng pagkain, lalo na ng bigas. Kailangan umano itong sagutin sa pamamagitan ng desididong pagpapatupad ng mga solusyong ‘di konektado sa pananalapi.     (ITUTULOY)

2 thoughts on “MGA KURO-KURO TUNGKOL SA IMPLASYON”

  1. 53966 815700My wife style of bogus body art were being quite unsafe. Mother worked with gun initial, following which they your lover snuck free of charge upon an tattoo ink ink. I was sure the fact just about every really should not be epidermal, due towards the tattoo ink could be attracted from the entire body. make an own temporary tattoo 899436

  2. Whenever you have a look at many which can be clear when you look into the Move Content Write-up Completion Provider, you might in the near future locate there presently exists numerous things you can really look into.

Comments are closed.