MGA PAMANA NI TITA CORY

PUSONG PANALO

SA ating paggunita kay Pangulong Cory Aquino sa ika-11 ani­bersaryo ng kanyang kamatayan sa unang araw ng Agosto, naaayon lamang na pag-usapan natin ang mga leksiyon mula sa kanyang administras­yon at pati na rin sa EDSA People Power Revolution. Habang hinaharap natin ang mga pagsubok sa kasalukuyang panahon, hangad ko ay magabayan tayo ng kanyang mga ha­limbawa at mga habilin. Ipinakita niya at itinuro sa atin ang mga bagay na maaa­ring magsilbing liwanag sa mga madidilim na pagkakataon ng ating kasaysayan bilang bansa.

Ang isa sa mahahalagang leksiyon o aral na kanyang iniwan sa atin ay may kinalaman sa pagkakaisa. Noong naganap ang People Power Revolution, nagkaisa ang mga Filipino patungo sa iisang layunin: ang patalsikin ang diktador at ibalik ang demokrasya sa bansa. Ipinakita ni Cory sa atin na kaya nating magkaisa at ipaglaban nang sama-sama ang ating kalayaan. Mahalagang maintindihan natin na hinihingi ng pagkakaisa na isantabi ang ating mga makasari­ling layunin para sa kapakanan ng mas nakararami. Nangangahulugan ito ng pagtutulungan at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng ating kababayan.

Itinuro rin ni Tita Cory sa atin ang kahalagahan ng pag-alaala sa kasaysayan upang ‘di na natin ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Lahat tayo ay may ambag upang makamit ang mga kalayaang tinatamasa natin ngayon. Marami ang nagbuwis ng buhay at nag-alay ng malalaking sakripisyo upang makamit lamang muli ang demokrasya. Kailangang matutunan nating lahat kung paano pahalagahan ang mga pinaghirapan natin. Kailangang ituro natin sa mga kabataan ang mga leksiyon ng kasaysayan, ang mga natutunan natin bilang bansa, at ang mga bunga ng ating pakikipaglaban. Kasama na rito ang kalayaan sa pamamahayag at ang ambag natin sa buong mundo, ang mapayapang pagrerebolusyon.

(Itutuloy…)

8 thoughts on “MGA PAMANA NI TITA CORY”

  1. 39083 957207I notice there is surely lots of spam on this weblog. Do you require aid cleaning them up? I may possibly help between courses! 981894

  2. 501959 490708Aw, i thought this was an really good post. In thought I would like to invest writing in this way moreover – taking time and actual effort to manufacture a extremely good article but exactly what do I say I procrastinate alot and no indicates apparently go completed. 297402

  3. 778114 59840Fantastic humans speeches and toasts, possibly toasts. are hands down transferred at some time by means of party and expected to turn into very funny, amusing not to mention educational within the mean time. greatest man wedding speeches 345546

Comments are closed.