Minahan sa bansa, nananatiling mapanganib sa komunidad

MATINDI  ang epekto ng minahan sa Pilipinas kahit napakayaman pa sa mineral ang bansa. Ilang komunidad ang tunay na nawawalan ng pag-asa sa panunumbalik ng mga minahan sa bansa.

Hindi lang ang Didipio at Dinagat ang naaapektuhan ng pagpapatuloy ng minahan, kung hindi maging ang ibang lugar sa bansa. Isang napakalaking dagok sa maliliit na komunidad sa Caraga Region at lalawigan ng Nueva Vizcaya at Quirino, ang pagsasawalambahala ng mga namumuno sa karaingan ng taumbayan.

Nagiging mabigat ng tanong ng taumbayan: Kaunlaran para kanino? Pagkasira ng kalikasan para sa anong halaga?

Ang Forum-Asia, Lilak at Balaod Mindanaw ay binubuo ng ilang miyembro ng iba’t ibang organisasyong nagnanais makatulong sa mga komunidad na apektado ng pagmimina.

Batid ng nakakarami na mas malaki ang bilang ng pagkasira ng kabuhayan sa mga komunidad kaysa kabutihang dulot ng pagmimina. Ang kanilang tanging hangad ay sumunod ang mga namamahala sa United Nations Guiding Principles (UNGPs) sa Business and Human Rights (BHR), kasama ang mga batas sa bansa para masiguro na ang operasyon ay kumikilala sa paggalang sa negosyo at karapatang pantao.

Naitala na ng iba’t ibang organisasyon ang bilang ng mga apektadong pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan, kasama ang pagbaba ng bilang ng ani, ilegal na deporestasyon, polusyon, kontaminasyon ng mga ilog katulad ng Didipio River, mga sakit sa panghinga bunga ng pagmimina sa lugar.

Para sa kabuuang ulat, maaaring basahin ang http://l.forum-asia.org/PHfreedoms para higit na maunawaan ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng pagmimina.