PAANO KUMITA GAMIT ANG AI

By Reynaldo C. Lugtu, Jr.

SA DIGITAL na panahon ngayon, maraming ­paraan upang kumita ng pera online, ­gamit ­lamang ang laptop o mobile phone. Isang magandang oportunidad na maaaring subukan ay ang paggamit ng Chat GPT, isang makabago at ­kapaki-pakinabang na teknolohiya na maaaring magdulot ng kita.

Ano nga ba ang Chat GPT? Ito ay isang uri ng artificial intelligence o AI na na-develop para mag-ambag sa mga chat conversation. Ito ay may kakayahang mag-produce ng mga teksto, sagot, o impormasyon na maaaring gamitin para sa iba’t ibang layunin.

Kung nais mong kumita gamit ang Chat GPT, mayroong mga paraan kung paano ito magagamit. Una, maaari kang maging chatbot developer. Puwedeng magtayo ng mga chatbot na maaaring magbigay ng serbisyong customer support o mag-promote ng mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Chat GPT, maaari kang mag-automate ng mga sagot sa mga tanong ng mga customer, kaya mas mabilis at mas epektibo ang iyong negosyo.

Isa pang paraan ay ang pagsusulat. Kung ikaw ay isang manunulat, maaari mong gamitin ang Chat GPT upang mag-produce ng mga artikulo, blog post, o iba pang uri ng content na maaaring maging parte ng kabuuang article na iyong sinusulat. Sa ganitong paraan, maaa­ring maging isang content writer din nang sa gayon ay makakuha ng mga client na matutulungan sa kanilang mga proyekto.

Hindi rin dapat kalimutan ang edukasyon. May mga tao na nag­hahanap ng tulong sa pagsasanay o pagtuturo, at dito rin maaaring gamitin ang Chat GPT. Puwede kang mag-develop ng mga educational material o maging tutor sa online platform gamit ang kakayahan ng AI na ito.

Sa kabuuan, ang Chat GPT ay isang kapaki-pakinabang na tool na maaaring gamitin upang kumita online. Ngunit tandaan, importante ang tamang pag-aaral at pag-unawa sa teknolohiyang ito upang magtagumpay. Huwag kalimutang magpatuloy sa pag-aaral at pagpapahusay sa iyong mga kasanayan upang mas mapalago ang iyong kita gamit ang Chat GPT. Sa kabuuan, mainam na gamitin ito bilang supplementary aid, o karagdagang kagamitan sa pagpapaunlad ng ­ating kabuhayan.

Ang may-akda ay Founder at CEO ng Hungry Workhorse, isang kumpanya na nagbibigay ng serbisyo ukol sa digital at culture transformation. Siya ay nagtuturo ng strategic management sa MBA Program ng De La Salle University. Ang may-akda ay maaaring i-email sa rey.lugtu@hungryworkhorse.com