PAANO PROTEKTAHAN ANG NEGOSYO SA PANAHON NG KRISIS DULOT NG PANDEMYA

homer nievera

KUMUSTA, ka-negosyo? Isang personal na pagbati at pangungumusta po ang aking mungkahi. Nawa’y nasa maayos kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kahit negosyo ang pag-uusapan natin, mahalaga pa ring isama sa usapan ang kalusugan ninyo. Kasi ang mahalaga, ang negosyante ay kayang paangatin ang negosyo nang mas maayos.

Para mapanatiling malusog ang iyong kompanya sa panahon ng paglaganap ng coronavirus at maayos na nakaposisyon para sa tagumpay kapag natapos na ito, samantalahin ang ilangtips na ito sa pagpaplano ng negosyo. O siya, tara!

#1 Unahin ang kalusugan at kaligtasan

Bilang entrepreneur, unahin ang iyong kalusugan. Limitahanan ang iyong paglalakbay at gamitin nang husto ang mga tools pangkomunikasyon sa opisina mula sa bahay.

Kung mayroon kang mga empleyado, ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay, mga anunsiyo ng gobyerno, at mag-alok sa kanila ng mga opsiyon sa trabaho mulasa kanilang bahay. Kung hindi iyon magagawa at ang iyong negosyo ay itinuturing na mahalagang nakabukas na pisikal, gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang panganib sa paghahatid ng virus sa iyong lugar ng trabaho. Kabilang dito ang social distancing, shifting, at madalas na sanitasyon ng lugar.

Dapat magtatag ng mga pamamaraan para mag-ulat ang mga tauhan kung masama ang pakiramdam nila, absent sila, o kung pinaghihinalaan nila ang pagkakalantad sa coronavirus o impeksiyon.

  1. Tayain ang epekto ng pandemya sa mga operasyon

Ano ang mangyayari sa iyong negosyo sa panahon ng krisis na ito? Upang makatulong na masagot ang tanong na iyon, magpatakbo ng mga sitwasyong pinakamainam at pinakamasama at bumuo ng mga plano para sa posibleng mangyari para sa bawat isa.

Halimbawa, kung nagkasakit ang mga kritikal na tauhan o kailangang alagaan ang mga miyembro ng pamilya, paano mapatatakbo ng iyong negosyo ang mga pagbabagong ito? Subukang tukuyin ang iba na maaaring pumasok at matuto ng mga pangunahing gawain tulad ng mga retirado, miyembro ng pamilya, o mga independiyenteng kontratista, pati na rin ang mga freelancer.

Kung ang iyong mga kostumer ay magsasara ng operasyon sa loob ng ilang linggo o buwan, ano ang magiging epekto nito sa iyong hula sa kita at ikot ng mga benta? Gayundin, kung hinihiling ng mga awtoridad ng gobyerno na itigil mo o ayusin ang mga operasyon, anong mga pagsasaayos ang maaari mong gawin upang protektahan ang mga empleyado, kita, at patuloy na pagsilbihan ang mga kostumer?

Magtatag ng opsiyon sa work-from-home. Sa maraming tao na nagtatrabaho nang malayuan, maraming libreng tool na magagamit ng mga may-ari ng negosyo para manatiling nakikipag-ugnayan ang mga team at patuloy na magtrabaho kahit na wala sila sa parehong lugar.

Magpatupad ng patakaran dito na sumasaklaw kung kailan mo inaasahan na magiging online o available ang iyong team, kung paano makipag-ugnayan, at kung ano ang mga maihahatid na responsibilidad ng bawat miyembro ng team na kumpletuhin.

Bumuo ng plano sa komunikasyon upang maabot ang iyong mga kliyente, kasosyo, supplier, mamumuhunan, at iba pang mga stakeholder. Panatilihin silang abala sa iyong mga patakaran sa negosyo sa ngayon, anumang pagbabago sa mga operasyon, o mga bagong paraan na maaari kang maglingkod o makipagtulungan sa kanila.

Ang pag-work-from-home ay tumaas sa panahon ng krisis na ito at dapat isaalang-alang sa iyong plano. Magpatupad ng mga patakaran at teknolohiyang puwede sa work-from-home na sumusuporta sa ganitong sitwasyon.

  1. Maging handa na makibagay sa sitwasyon

Binabago ng COVID-19 ang ating buhay sa mga paraan at sa sukat na hindi natin maisip. Ang plano sa negosyo na mayroon kang 90-araw na nakalipas ay hindi kung ano ito ngayon. Kailangan mo ng plano para iakma at muling maayos ang iyong negosyo para sa bawat yugto ng krisis na ito. Kung ito ay isang panandaliang problema, maaaring makatulong sa iyo ang pagbabawas ng mga gastos at iba pang variable na paggastos tulad ng marketing, mga bagong tauhan, at paglalakbay.

Kung ang iyong negosyo ay nakakita ng mga agarang epekto, maghanap ng mga paraan upang masuportahan ang mga pangangailangan ng iyong kliyente o pag-iba-ibahin ang iyong mga produkto at serbisyo sa  panahong ito. Halimbawa, pinananatili ng mga kompanyang naglalakad ng aso ang daloy ng kita sa mga malikhaing paraan. Ang ilan ay tumutulong sa mga kliyenteng nasa mahinang edad at mga pangkat ng kalusugan sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang grocery run. Ang iba ay nakakahanap ng mga bagong  kliyente sa mga nasa panganib na grupo o mga pamilya na may mga bata na nag-aaral sa bahay na biglang nangangailangan ng isang dog walker.

Mahirap tumingin at magplano ng masyadong malayo. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang pandemya at mga  lockdown sa loob ng ilang buwan hanggang isang taon, kailangan mo ng isa pang contingency plan; isa na tumitingin sa renegotiating fixed expenses, pagputol ng mga benepisyo, kahit tanggalan.

Bawasan ang mga pagpupulong at paglalakbay sa mga panahong mataas ang antas ng alerto  (Alert 3 at 4). Subukang panatilihing limitado ang mga pagkakataon para sa pagkakalantad sa virus. Ipagpaliban ang anumang mga pisikal napagpupulong ng mga empleyado. Laktawan ang anumang mga kumperensiya o iba pangnakaplanong paglalakbay sa negosyo.

Kung magkasakit ang iyong mga manggagawa dahil sa paglalakbay o mga pagpupulong, maaari kang magkaroon ng isyu sa pananagutan sa iyong mga kamay, o kakailanganin mong pamahalaan ang mababang moral at mga kahilingan sa sick leave.

Bigyan ang mga empleyado ng flexibility. Kakailanganin mong maging bukas ang isip sa oras ng iyong mga empleyado.

Subukang maging kasing-unawa hanggamg maaari kapag may dumating at magkaroon ng contingency plan sakaling bigla kang mawalan ng kawani.

#4 Suriin ang iyong pananalapi

Anumang emergency o contingency plan ay dapat isaalang-alang ang pinansiyal na panganib at mga epekto. Regular na i-update at subaybayan ang iyong hula sa daloy ng pera at maghanap ng mga pagkakataon upang bawasan ang hindi kritikal na paggasta.

Gayundin, suriin ang iyong mga account receivables at suriin ang anumang mga panganib sa kredito.

Mayroon ka bang tinatawag na financial safety net na maaari mong makuha? Maraming may-ari ng negosyo ang may ipon na maaari nilang makuha. Ang isa pang opsiyon ay ang pag-segurong linya ng kredito sa negosyo bago mo ito kailanganin, upang maaari kang kumuha ng mga pondo sa panahon ng sakuna o pandemya.

Bilang kahalili, isaalang-alang ang mga programa ng tulong pinansiyal sa maliliit na negosyo upang matulungan kangmabayaran ang mga gastusin sa negosyo na maaaring ibigay ng gobyerno gaya ng sa DTI.

KONKLUSYON

Sa iyong mga empleyado na ligtas at malusog, at ang iyong mga epekto sa pagpapatakbo atpananalapi ay nabawasan sa abot ng iyong makakaya; mag-isip at isipin kung paano mo mapagtatagumpayan na maibalik ang mgaoperasyon sa mas maayos na kalagayan kapag natapos na ang pandemya ng COVID-19.

Walang sinuman sa atin ang nakakaalam kung ano ang susunod na darating o kung muli tayong haharap sa pandemyangtuladnito sa ating buhay. Ngunit sulit na magkaroon ng plano na dalhin ang iyong negosyo sa mga emergency tulad ng COVID-19 at matiyak na nasa isang malakas na posisyon ito para sa pagbawi kapag lumipas na ito.

Sa lahat ng bagay, magdasal upang makalampas tayong lahat dito.



Si Homer ay makokontak sa email na chief@negosentro.com