PAGBIBISIKLETA ANTIDOTE SA SAKIT SA PUSO

patnubay ng driver

GOOD day, mga kapasada!

Tulad ko, kayo rin marahil ay nakaranas ng nakababagot na p­aglipas ng mga sandali na nagiging oras, araw, linggo at buwan likha ng COVID-19.

Siguro, kung kayo ay katulad kong naging preso sa sariling ta­hanan likha ng ipinatupad na mandatory lockdown ng lokal na pamahalaan,  hula ko sa sarili, dama rin ninyo ang poot ng pagiging isang bilanggo sa  sariling tahanan sa loob ng maraming araw habang  epektibo ang community quarantine.

Samantala, sa panahon ng paglalakbay ng diwang pagal sa pagi­ging prisoner sa sari­ling tahanan sa halip na magmukmok ay ginugol ko ang malayang sandali sa pamamagitan ng pananaliksik sa mga impormasyong pangkaunlaran ng ating mga kapasada.

PANGANIB NG SAKIT SA PUSO MABABAWASAN

Bunga ng masinop na pananaliksik, nabatid ko  na ang pagsakay sa bisikleta ay  epektibong nabakabawas sa pa­nganib sa sakit sa puso.

Sa panahon ng pagtitipid, ang isang mabisang paraan para hindi mabawasan ang kaunting naimpok natin sa panahon ng lockdown ay ang pangangalaga sa kapakanang pangkalusugan at ito na nga, ang pagbibisikleta ang kasagutan.

Ayon sa mga ulat, tulad ng pahayagang FIGARO, dalawang pananaliksik ang  inilathala ng sirklulasyon at ng American Heart Association Journal na maaaring mabawasan ang panganib sa atake sa puso kapag ang isang nilikha ay nagbisikleta ng higit sa isang oras bawat linggo.

Ayon sa ulat, ang unang pananaliksik ay tumagal ng 20 taon na isinagawa ng mga eksperto mula sa University College South at umabot sa 45,000 katao ang isinailalim sa pagsusuri sa bansang Denmark.

At alam ninyo, mga kapasada, lumabas sa pag-aaral na ang rate ng atake sa puso ay nabawasan ng 11 hanggang 18 porsiyento sa mga taong regular na nagbibisikleta.

Ibinigay na halimbawa sa resulta ng pag-aaral  na ang mga sumasakay nang  pangmatagalan sa bisikleta, sa 2892 kaso ng atake sa puso halimbawa, ang mga sakit sa puso ng mga ito ay maaaring maiwasan ng 7 porsi­yento kapag nagbisikleta sila ng mas maaga.

Ang resulta ng naturang pananaliksik pangkalusugan ay nagpakita  na  ang mga taong sumasakay sa bisikleta upang mag-report sa  kani-kanilang trabaho ay mas mababa ang paghihirap mula sa sakit na dulot ng matagal na hingal sa pagpunta sa kanilang trabaho sa pamamagitan ng labor saving na paraan ng transportasyon.

Ang labis na katabaan ay binabawasan ng 39 porsiyento; hypertension,  11 porsiyento; at diabetes,  18 porsi­yento.

Ang naturang datos ay utang sa masikap na pananaliksik ni Paul Franks, at ang mga pa­ngunahing tao na namahala ay nagpahayag na  kahit na ang pagsakay sa bisikleta ay matrabaho, maaari naman nitong mabawasan ang  paggamot ng mga sakit na nabanggit.

Sana, huwag ninyong kalilimutan na ang nabanggit na karamdaman ay maaaring lunasan sa pamamagitan ng ‘di magugol na paraan tulad ng pagbibisikleta.

TIP SA PAGBIBISIKLETA NG MGA BATA

Sa mga araw ng pista opisyal, karaniwang karay ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mga parke bilang paraan ng kanilang pagba-bonding.

Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga magulang ay maaaring magturo  sa kanilang mga  anak kung papaano magiging ligtas sa pagbibisikleta sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Ipaalala sa mga bata na ang pagbibisikleta sa  mga pampublikong kalsada ay isang malaking responsibilidad.

Mahalaga  na ang mga bata ay ginagawan ng kamalayan sa mga patakaran ng kalsada para sa ligtas at responsableng pagbibisikleta.

PAGBIBISIKLETA SA WASTONG KAPARAANAN

Ang cycling ay maaaring maging isang paraan para ang inyong mga anak ay makakuha ng sapat na ehersisyo sa panahon ng pista opis­yal,  gayundin sa panahon na bakasyon sila sa pag-aaral at ang pamilya ay gumagawa ng  mapagkakaaliwan.

Ang pagbibisikleta ay isa ring magandang paraan upang magsunog  ng calories at malaman ang koordinasyon sa buong mag-anak.

Ang pagtuturo sa mga bata upang maglakbay ay mabisa sa pamamagitan  ng bisikleta at habang tumatanda ay magkakaroon sila ng disiplina, self-confidence at personal responsibility.

Magbibigay rin ng insight ang pag-aaral ng pagbibisikleta sa mahalagang kasanayan sa pagmamaneho na gagawin ng  mga ito sa ibang pagkakataon sa buhay.

PAGSAKAY SA BISIKLETA SA GABAY NG MAGULANG

Sa pagsakay ng mga bata sa bisikleta ay isang magandang pagkakataon sa isang magulang na pangasiwaan ang pagbibisikleta ng kanilang mga anak.

Tulad halimbawa  ng kanilang pagbibisikleta sa mga lokasyong edge.

Dapat gawing mo­delo pareho sa pag-uugali ang pagpapahinto at tumitingin sa kaliwa at kanan bago magpatuloy, at anyayahan ang mga bata na makatulong sa  pagtatasa ng mga kondisyon  ng trapiko, pahayag ni Karin Pohi, general manager ng Pedal Power Association.

BAWAL ANG MAGBISIKLETA SA MGA SIDEWALK

Sa pahayag ng isang traffic enforcer ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na nakapanayam ng pitak na ito, bawal ang mag-bisikleta sa sidewalk.

Ito rin, ayon sa MMDA, ay hindi maaa­ring hindi nagreresulta sa tumatawid sa panulukan at driveways o tumatawid sa roadways mid-block.

Ang ganitong mga paggalaw ay nauugnay sa mga pinaka-karaniwang uri ng banggaan para sa mga nagbibisikletang bata hindi lamang dahil  sa mga error ng mga bata kundi dahil malamang  ay hindi sila napansin ng mga moto­rista.

ILEGAL ANG PAGBIBISIKLETA SA MALING PANIG NG DAAN

Ang isang pangunahing tagapag-ambag sa car-bike crash ay umiikot sa maling panig ng daan.

Sa mga panulukan nangyayari ang karamihan sa mga car-bike na banggaan.

Kapag nakasakay ang anak sa bisikleta at ginagabayan ng magulang, isang  perpektong riding position ay bahagyang sa likod at sa kanan ng bata.

Comments are closed.