PAGDIRIWANG NG KALAYAAN AT LIBRENG KONSIYERTO

atty rojas 2

DAHIL ngayon ay ang pagdiriwang ng ating kalayaan, walang pasok sa mga opisina at paaralan. Marami sa atin ang nagpapahinga at ang iba naman ay namamasyal o nagbabakasyon. Samantalahin din natin ang pagkakataon upang kuwentuhan ang ating mga anak ng mga pangyayari mula sa ating kasaysa­yan. Maaari rin tayong magkaroon ng kaunting kasiyahan sa pamamagitan ng pagsasalita lamang ng Filipino sa buong araw. Pag-usapan o talakayin ang wika at kasaysayan kasama ang ating mga kaibigan at kapamilya.

Kung kayo ay mananatili sa bahay, mayroong mga pelikula tungkol sa kasaysayan na maaaring panoorin kasama ng buong pam-ilya. (Heneral Luna, El Presidente, Sakay, Goyo, Jose Rizal, Bonifacio: Ang Unang Pangulo, at iba pa.) Kung nais naman ninyong lumabas sa araw na ito, puwedeng bumisita sa mga monumento, mga makasaysayang lugar, at mga museo upang mas mapalalim pa ang pagtangkilik sa sariling kultura at kasaysayan.

Musika ang isa sa mga paraan upang mapayabong pa ang pag-ibig sa kultura at bayan. Ang kundiman, OPM, at katutubong musika mula sa iba’t ibang rehiyon ng Filipinas ay ilan lamang sa mga halimbawa ng musikang Filipino na maaari nating pakinggan sa araw na ito. At kung nais naman ninyo ng live music, may lib­reng konsiyerto mamayang gabi (alas-siyete) sa TIU Theater sa Makati. Ito ay pinamagatang “Indi-Pendyente III.” Libre para sa lahat ang konsiyertong ito. Pina­ngungunahan ito ng mga sumusu-nod na grupo: Kaduma Hi Karol, KAMALA, Sirkulo Tribo, at GAIA Earth Music.

“Ang INDI-PENDYENTE III ay isang konsiyerto na may malayang pagpapahayag ng saloobin sa pamamagitan ng kultura, sining, sayaw, awit, at musika. Ang bawat isa o grupo na alagad ng sining ay may layang ibahagi ang kanilang diwa sa Araw ng Kalayaan. Ang kanilang obra ay sumasalamin din sa kasaysayan ng kanilang pinagmulan at ng ating Inang Ba­yan.”

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *