PALATANDAAN NG PASISMO

atty rojas

MAY INILABAS na bagong aklat si Madeleine Albright, ang ­unang babaeng Secretary of State ng Amerika mula 1997 hanggang 2001. Ang libro ay pinamagatang “Fascism: A Warning” (HarperCollins, New York, 2018).

Mahalaga ang nilalaman ng naturang aklat sapagkat dito ay sinabi niyang nakikita niya sa kasalukuyang panahon ang mga senyales na naging dahilan ng pagkakaroon ng mga lider tulad nina Mussolini at Hitler.

Ilan sa mga senyales na ito, ayon kay Albright, ay ang kawalan ng tiwala sa mga partidong pampolitika, malaking pagkakaiba sa ekonomiya, pagguho ng pampublikong talakayan, pagsira sa reputasyon ng mga grupong minorya, at ang sama-samang pagkilos ng mga lider upang masiil ang malayang pamamahayag at upang mapaikot ang katotohanan.

Ang mga ito umano ay maaaring magdulot ng pagbabalik ng pasismong pamamahala. Hinahangad ng awtor na hindi magkaroon ng pandaigdigang digmaan ka­tulad ng nangyari noong nakaraan, partikular ang ikalawang digmaang pan­daigdig.

Si Albright ay dinala sa Britanya upang takasan ang mga Nazi noong panahon ng giyera. Matapos ito, lumipat ang kanilang pamilya sa Amerika upang takasan naman ang mga komunista. Marami sa kanyang mga kaanak ang namatay sa Nazi concentration camps. Dahil sa kanyang karanasan, mayroong kaalaman si Albright upang tukuyin ang mga palatandaang kanyang nabanggit. Aniya, “Milyon-milyong tao ang nawala sa aming henerasyon sapagkat ang mga senyales ay ipinagwalang-bahala.”

Ipinapayo ni Albright na ang tamang sagot sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon ay ang pagkakaisa ng lahat upang gawing matagumpay ang demokrasya. Ito ay panahon upang alalahanin ang mga ginawa at paniniwala at mga sinabi nina Lincoln, King, Gandhi, at Mandela.

Ang pinakamainam na sagot sa kasinunga­lingan ay katotohanan, at ang tamang panlaban sa galit at poot ay matibay na pag-ibig.

Kailangan umanong ibalik ng tao ang pagtitiwala sa mga institusyon at pagtibayin ang tapang ng mga taong may da­ngal at integridad.

Mainam na pag-aralan ang buong nilalaman ng aklat upang maintindihan nang mas malalim ang pasis-mo at malaman ng lahat ang mga hakbang na maaaring gawin upang pigilan ang muli nitong pagbabalik sa ­ating lipunan.

2 thoughts on “PALATANDAAN NG PASISMO”

Comments are closed.