PAMPASWERTE SA BAHAY NGAYONG 2022

PARA mas maganda ang dating ng 2022, ayusin ang good luck potential ng bahay mo sa pamamagitan ng paggamit ng kulay at mga element. Ang unang rule sa 2022 ay ang paglalagay ng red carpet sa pinto para ma-welcome ang swerte sa unang 15 araw ng Lunar year (1st – 15th February 2022). Siguruhing magsasabit din kayo ng tatlong Chinese coins at bells sa hawakan ng pinto upang mas makaengganyo ng mas marami pang swerte at money luck.

Maglagay rin ng halamang bulaklakin sa may pinto o sa li­ving at dining room mula January 15 hanggang February 15, 2022. Ito ang magpapalusog sa enerhiya, at magdadala ng tagumpay at swerte.

Kung ang main door ninyo ay nakatapat sa Silangan, maaga pa lamang ay maglagay na ng red carpet at halaman.

Kung nakaharap naman ito sa hilagang kanluran (Southwest), maglagay pa rin ng halaman o kulay na ang representasyon ay Wood – tulad ng green. Pwede ring gumamit ng kulay na kumakatawan sa Metal o kaya naman ay magsabit ng ilang Metal windchimes o mag-display ng figurines na gawas sa brass o iba pang metal upang masiguro na ang mga naninirahan sa bahay ay magiging masaya at malusog.

Kung nakaharap sa Kanluran ang main door, ang dapat gamiting lucky colors ay black o blue. Pwede ring gumamit ng Water feature upang maprotektahan ang bahay sa financial losses.

Kung nakaharap naman ang main door sa Northwest, dilaw ang bagay na color scheme, o kaya naman ay mag-display ng ilang natural crystal sa NW para maengganyo ang swerteng manggagaling sa kalangitan.

Kung ang main door ay nakaharap sa North, maglagay ng asul at itim upang ma-improve ang career at ma-promote ang swerte.

Kung nakaharap naman sa Northeast, Fire energy ang kailangan. Kung sa Silangan naman nakaharap, palakasin ang Fire chi sa mga kulay na pula, maroon o orange, o maglagay ng red carpets with lucky symbols para maiayos ang improve ang overall harmony ng bahay.

Kung nakaharap naman ang main door sa Southeast, maglagay ng halaman o gumamit ng kulay na nagre-represent ng Wood upang ma-renew ang pagkakaibigan at mapaunlad ang iba pang swerte.

Syempre po, ang lahat ng ito ay paalala lamang.

Nasasainyo pa rin ang ikagaganda ng buhay ninyo. Ilagay man ninyo sa loob at labas ng bahay ang lahat ng pampaswerte kung wala naman kayong gagawin, wala pa ring mangyayari.  JAYZL VILLAFANIA NEBRE