PASASALAMAT SA TAON NA NAGDAAN 2022

SA kabila ng maraming mga pagsubok sa nakalipas na tatlong taon, naging mas masigla ang automotive servicing industry nitong kasalukuyang taon, bagama’t hindi pa ito katulad ng dati bago ang pandemya, ang muling pagbabalik ng may mga sasakyan, hindi lamang para magpa-preventive maintenance, pati na rin ang magpa-repair, na ang iba pa nga ay mga major repairs, ay nagpapakita ng muling pagsigla ng ekonomiya.

May mga mahihirap na desisyon na kinailangang gawin ang maraming negosyante, tulad ng pagbabawas ng mga tao at pagpapatupad ng skeletal workforce upang makatawid sa pandemya, na naging bahagi ng mahahalagang aral sa lahat ng mga nagtataguyod ng negosyo, sa pagbabalanse ng pangangailangan nito at kapakanan ng kanilang mga empleyado.

Kaya naman sa pagtatapos ng taon, ilang araw mula ngayon, nararapat na magbalik-tanaw upang makapagpasalamat sa mga mahahalagang bahagi ng mga tagumpay at mga nagbigay-aral at inspirasyon sa mga nasa automotive servicing industry.

ANG MGA KUSTOMER
Sila ay matatawag na mga bayani noong nakaraang pandemic, sa tulong nila, nagkaroon ng lifeblood ang mga auto repair shop upang patuloy na makapagbayad ng mga bills at, lalo’t higit pa nga, ng pampasuweldo at pambayad sa mga benepisyo ng mga empleyado.

ANG MGA SUPPLIER
Ang mga auto supplies, mga importer at distributor ng mga pyesa at mga tools at equipment, mga ahensya, mga freelancers, na bagamat kahit sila mismo din ay apektado ng pandemya, ay umunawa at patuloy na nagbigay ng serbisyo at mga produkto upang makapagbukas muli ang mga auto repair shop.

ANG MGA PAMILYA NG MGA EMPLEYADO
Pagkatapos ng mga may-ari at mga empleyado ng auto repair shop, sila ang nakaramdam ng bigat ng pandemya dahil sila ang makakaranas sa epekto ng maaaring pagkawala ng hanapbuhay o pagkabawas ng suweldo na maaaring maiuwi ng kanilang pamilya na nagtatrabaho sa auto repair shop.

ANG MGA MEKANIKO AT EMPLEYADO
Sa kabila ng mga panganib na maaaring idulot ng COVID-19 virus, sila ay nag-PPE, nagsumikap pumasok, upang patuloy na makapag-serbisyo sa mga auto repair shops na kanilang pinagtatrabahuhan upang masiguro na magiging maayos ang mga sasakyan ng kanilang mga customer.

ANG MGA NAGMAMAY-ARI NG SHOP
Lalo’t higit sa lahat ay ang mga nagmamay-ari at namumuhunan sa isang auto repair shop business, Maraming Salamat. Sila ang mga kapitan na nagtitimon ng kani-kanilang mga negosyo, na siya namang nagbibigay ng hanapbuhay sa kanilang mga empleyado at nagpapanatili na ligtas ang mga sasakyan na ginagamit ng mga customer nito.

Isang ecosystem na matatawag ang auto repair shop, kung wala ang isa sa mga nabanggit ay tiyak na hindi magtatagumpay ang mga ito. Ang bawat isa ay umaasa na gagawin ng isa pa ang kaniyang ambag upang patuloy na mabuhay at lumago ang nasabing ecosystem.

Ang panalangin para sa bagong taon ay ang makapag-serbisyo sa mga customer na may mataas na kalidad ng trabaho, profitable na negosyo, ligtas, malusog at mas maligayang mga may-ari at mga empleyado ng automotive servicing industry.

Para sa inyong mga komento at suhestyon sa tinalakay na paksa sa kolum na ito, pakibisita ang aking mga social media pages @talyermentor.

P.S. Espesyal na pasasalamat sa pamunuan ng PILIPINO Mirror — Ang Unang Tabloid sa Negosyo sa pagpapaunlak sa kolum na ito, ang Talyer Mentor, upang makapagbahagi sa ating mga mambabasa ng mga pagtalakay sa pagsisimula, pagpapatakbo at pagpapalago ng auto repair shop business at ganoon din sa pagmamay-ari ng sasakyan. Personal din na pasasalamat sa aking butihing maybahay at mga anak at mga kasama sa ValuePlus, VPX, Gran Toro at AutoServed. Mabuhay kayo at Maligayang bagong taon!.