PATUNAY NA DIYOS ANG TALAGANG PINAGMUMULAN NG MALINIS NA YAMAN

Heto Yumayaman

“WALANG maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo, kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon.” (Deuteronomio 15:4-5)

Sa totoo lang, nanggaling ako sa walang-wala.  Estudyante pa lang ako noon at lubos na umaasa sa aking mga magulang.  Wala akong direksiyon sa buhay noon.  Hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng buhay.  Saan ba tayo nanggaling at saan tayo pupunta kapag namatay?  Ano ba ang layunin ng buhay?  Nagbago  lang ang lahat para sa akin nang makilala ko ang buhay na Panginoong Jesu-Cristo.  Inamin kong ako ay makasalanan at tinanggap ko si Jesus bilang sarili kong Panginoon at Tagapagligtas.  Siya ang namatay para bayaran ang ating mga kasalanan.  Nang makilala ko na siya, binigyan niya ako ng katiyakan ng kaligtasan.

Ang sinabi niya, “Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon.” (Juan 14:2-3)

Ang unang-una kong ginawa pagkatapos matanggap si Jesus ay ang bumili ng Bibliya.  Ito ang Salita ng Diyos.  Binasa ko iyon araw at gabi.  Kung minsan ay hindi ako makatulog dahil sa nasasarapan akong magbasa niyon.  Lahat ng mga mabibigat kong katanungan sa buhay ay sinagot ng Bibliya.  Ang kahulugan ng buhay ay ang mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos na maylikha sa atin.   Nanggaling tayo sa Kanya at ‘pag namatay tayo, babalik tayo sa Kanya.  Ang layunin ng buhay ay ang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay sa Kanyang kalooban at pagsunod sa Kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng tagumpay at kasaganaan.

Gusto kong ibahagi sa ibang tao ang tungkol sa kaligtasang inihahandog ng Diyos sa sangkatauhan.  Libre lang ang kaligtasan.  Kailangan lang manampalataya sa Panginoong Jesus.  Ang sabi ng Gawa 16:31, “Manampalataya ka sa Panginoong Jesu-Cristo at maliligtas ka.”  Estudyante pa lang ako noon.  Ang una kong tinuruan ay ang mga mahihirap na naninirahan sa lugar ng Old Balara, Quezon City.  Nagpasimula ako ng isang Bible Study group.  Lumaki nang lumaki ito hanggang naging isang bahay-sambahan.  Sinunod namin ang utos ng Bibliya na mag-ikapu.  Nagkapondo kami at nakabili ng karapatan sa lote at nakapagpatayo ng isang bahay-sambahan.

Ang sentro ng aming pag-aaral ay ang Panginoong Jesu-Cristo at ang Banal na Kasulatan.  Sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.  Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 16:4)

Dahil mahihirap ang mga sumasama sa Bible Study, ang itinuro ko sa kanila ay mga praktikal na paksa mula sa Bibliya tulad ng kasipagan, kahusayan sa trabaho, pagtitipid, pag-iipon, pagbibigay ng ikapu sa Diyos, pagtulong sa kapwa, pagnenegosyo, atbp.  Napag-isip-isip ko na hindi puwedeng puro doktrina lang ang ituturo ko dahil mahihirap ang maraming miyembro.  Pagka-graduate ko sa kolehiyo, nakakuha ako ng trabaho sa Unibersidad ng Pilipinas.  Maliit lang ang suweldo ko — 700 pesos kada buwan samantalang ang suweldo ng mga nagtatrabaho sa Makati ay 1,000 pesos kada buwan.  Mabuti na lang at matipid ako kaya napagkasya ko ang suweldo ko.  Na-guilty akong magturo sa mga mahihirap tungkol sa wastong pangangasiwa sa pera para makaalpas sa kahirapan gayong nakatira ako sa bahay ng aking ama at umaasa sa kanya sa lahat ng aking pangangailangan.  Nanalangin ako sa Diyos na bigyan niya ako ng ibang matitirhan.  Sa kabutihang-palad, naghandog ang Unibersidad ng BLISS unit sa mga empleyado.

Ang ginawa ko ay nagpaalam ako sa mga magulang ko, at tumira akong mag-isa sa BLISS unit.  Natuto akong magtipid at pagkasyahin ang aking suweldo sa aking mga gastusin.  Dahil binata pa lang ako noon, binuksan ko ang unit ko sa mga boarders.  Nagkaroon ako ng dalawang boarders – mga professionals na nagtatrabaho sa mga Government-owned and controlled corporations (GOCC).  Ang ibinayad nila sa aking renta ay higit sa sapat para mabayaran ko ang aking monthly amortization, koryente, tubig, association dues at pagkain.  Bumili ako ng bisikleta para makalibre sa pagbabayad ng pamasahe.  Naisipan ko ring magpatakbo ng maraming maliliit na negosyo bilang dagdag-kita.  Dahil gumagawa ng mga processed food ang aking kuya, ako ang nagbenta ng kanyang mga tosino, hamon, cupcakes, langgonisa, dressed chickens, itlog, at iba pa.  Ang kaibigan ko ay nagtrabaho sa isang handicrafts exporting company.  Nagtayo kami ng ganoong kumpanya.  Binili namin ang mga handicrafts na gawa ng mga preso sa Bilibid at ibinenta namin sa mga exporters.  Dahil sa sipag at tiyaga at pagsunod sa mga katuruan ng Diyos sa Bibliya, unti-unti akong nakaangat sa buhay.  Pinaalpas ako ng Diyos mula sa kahirapan.

vvv

(Maaari niyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang Youtube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe.  Salamat.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *