POSITIBONG PAG-IISIP, MALAKING TULONG SA PAG-UNLAD

ALAM n’yo ba na ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay nagdudulot ng positibong epekto sa personal at maging sa propesyonal na buhay ng isang tao?

Ayon sa manunulat na si Holly Burns na sumulat ng  “Positive Mindset vs. Negative Mindset para sa New Trader U.com, inilarawan niya kung paano nakaapekto ang pag-iisip ng isang tao sa bawat aspeto ng kanyang buhay.

Sabi ni Burns, ang pag-iisip ng isang tao ay kadalasang binubuo ng kaniyang mga pananaw sa buhay.

Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong pag-iisip sa personal at propesyonal na aspeto ng buhay at ikinumpara niya ang pagkakaiba ng positibo at negatibong pag-iisip.

Kadalasan, ang mga taong may positibong pag-iisip ay nakikitaan ng katatagan, at humahanap ng solusyon sa bawat hamon na kanilang hinaharap.

Upang ilarawan, inihambing ni Burns ang isang tao na may positibong pag-iisip sa isang negosyante na, sa kabila ng paulit-ulit na pagbagsak, ay ginagamit ang kanyang mga kabiguan upang matuto at umunlad. Ang ganitong kakayahan ay sumasalamin sa isang taong may positibong pag-iisip.

Samantala, ang isang taong may negatibong pag-iisip ay kadalasang walang ginagawa kundi magreklamo, maghanap ng mali at ng ibang masisisi sa kanilang kabiguan at pagkakamali.

Sa aspetong propesyonal, ang pagiging negatibo ay nagreresulta sa pagiging unproductive ng isang tao. At sa kalaunan ay makakaapekto din sa pag-unlad ng isang kumpanya o grupo. Mas madalas ang mga taong may negatibong pag-iisip ay kadalasang nagiging ugat din ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan.

Bagama’t hindi din naman ganun kadaling baguhin ang pag-iisip ng isang tao, sabi ni Burns, kinakailangan kilalanin ng isang indibiduwal ang kanyang mga kakayahan at mga kakulangan upang mas madali niyang matugunan at mabago ang kanyang pag-iisip.

Binigyang diin niya na ang  bawat hamon sa personal na buhay, maging sa propesyonal, ay may kaakibat ring pagkakataon upang umunlad.

Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology, ang mga taong may positibong saloobin ay may mas mababang antas ng stress, mas malusog na puso, at mas mahabang buhay.

Samantala, natuklasan din sa isang pag-aaral ng American Journal of Epidemiology na ang mga negatibong nag-iisip ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng dementia at ibang stress-related na sakit.

Sa pagkukumpara ni Burns sa Positive Mindset at Negative Mindset, binigyang diin nito ang saloobing personal at propesyunal ng isang tao.

Ayon kay Burns, ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay hindi nangangahulugan ng pagbabale-wala sa mga problema sa buhay—kabilang dito ang pagharap sa kanila nang may katatagan, optimismo, at pagiging madiskarte.

Sa pagiging positibo, mapapahusay ng indibidwal ang kaniyang mental na kagalingan, personal na relasyon, at propesyonal na paglago, na nagreresulta sa isang mas kasiya-siya at matagumpay na buhay.

Kaya naman, ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay magandang ugaliin ng bawat isa dahil sa mga magagandang resultang pwedeng maidudulot nito sa personal at sa propesyonal na aspeto ng buhay.