READING AWARENESS ISINUSULONG NG NEWSPAPER DEALERS

ISINUSULONG ng Newspaper Dealers Association of the Phi­lippines (NDAPI) ang programang Reading Awareness sa bansa.

Ayon sa grupo ng mga news dealer, dati ay nangunguna tayo na magaling sa lenggwahe na Ingles, kaya nakalulungkot  na ngayon ay  kulelat na ang Pilipinas sa buong Asya.

Dahil dito ay isinusulong ng  NDAPI  na maglunsad ng kampaya na hikayatin ang publiko, mga guro, mga estudyante at mga magulang na mabigyan ng atensiyon ang mga bata na magbasa pa rin  ng diaryo para  maging mulat sa mga balita at dagdag kaalaman na rin sa loob at labas ng bansa.

Minimithi nilang makibahagi sa programa ng pamahalaan hinggil sa pagsusulong ng edukas­yon o ang programang ito ay maging isang bahagi na mga requirement sa edukasyon.

Bukod dito, kabilang sa objectives ng NDAPI ang maging matatag na partner sa negosyo ng  publishers at CMAP.