RESPONSABLENG BAKASYUNISTA

atty rojas 2

 (PAGTATAPOS)

SA KOLUM na ito ay nais kong ituloy ang pagbibigay ng tips tung­kol sa pangangalaga ng kalikasan sa tuwing tayo ay magbabakasyon o kaya naman ay pupunta sa mga resort. Isa pa sa maaaring gawin natin ay ang pagpili ng eco-friendly resort na tutu­luyan.

May mga lugar na ganito, katulad ng mga guest house na may polisiya tungkol sa zero waste. Isang halimbawa ay ang guest house sa Liwliwa, Zambales (Hideout) na walang bas­urahan, kaya obligado ang mga bisitang huwag magdala ng ‘disposables’ o kung mayroon man ay dalhin din ang mga basura sa paglabas nila ng resort.

Maaari rin tayong umiwas sa pagbili ng bottled water na talaga namang nakadaragdag sa basurang plastik sa ating kapaligiran. Mag­dala ng baunan ng tubig o tumbler at punuin itong muli kapag naubos na ang laman sa mga cafe o restaurant – libre ang tubig sa mga lugar na ito. Nakatipid ka na, nakatu­long ka pa sa pagbaba­was ng basura.

Kung tayo naman ay mamimili ng mga pasa­lubong para sa ating mga mahal sa buhay, piliin lagi na suportahan ang local industries sa lugar na ating binibisita nang sa gayon ay makatulong din tayo sa hanapbuhay ng mga naninirahan sa mga probinsiyang di­nadalaw natin.

Bilang panghuling payo, nais kong an­yayahan ang lahat na kung minsan ay bitiwan sandali ang kamera o cellphone at namnamin naman ang ganda ng ka­paligiran. Kung minsan kasi ay inuuna natin ang pagse-selfie o pagkuha ng mga litrato ng kapa­ligiran ngunit nalilimu­tan nating manahimik sandali at i-enjoy muna ang ating kinaroroonan. Maupo at manahimik, kung nais ay ipikit ang mga mata at makinig, tikman ang sariwang hangin at magpasalamat sa pagkakataong ipinag­kakaloob sa atin upang maranasan at mamas­dan ang ganda ng ating mundo.

 

Comments are closed.