Rubik’s cube, best-selling product of all time

RUBIK’S cube ang sinasabing best-selling product of all time. Kahit ngayon, ito pa rin ang nangunguna kung saan nakabenta na ng 350 million na ang nabenta mula nang ilabas ito noong 1980. Napakapopular nito kahgit dumaan na ang maraming dekada, at nagkaroon pa nga ng speed-cubing competitions.

Pumapangalawa lamang sa bentahan ang iPhone na popular naman sa ngayon. Sa Pilipinas, softdrinks, alak at biskwit ang pinakamabenta. – SHANIA KATRINA MARTIN